Kiến thức

Amin X bậc hai có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H9N [đã giải] – Học Hóa Online

Amin X bậc hai có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H9N [đã giải]

Neo Pentan

gửi 22.12.2020

Amin X bậc hai có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H9N. Số công thức cấu tạo của X là

A. 2.       B. 1.       C. 4.       D. 3.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

22.12.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Amin X bậc hai có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H9N [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 22.12.2020

X có 1 cấu tạo là C6H5-NH-CH3

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

22.12.2020

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động22.12.2020
  • Lượt xem1342 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Đun nóng m gam hỗn hợp gồm 2 este của cùng 1 axit và 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng

| 1 trả lời

Cho 23,68 gam hỗn hợp Fe3O4, Cu tỉ lệ 1 : 1 vào dung dịch HCl loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch X

| 1 trả lời

Đốt m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu được 11,36 gam hỗn hợp X

| 1 trả lời

Hãy giải thích tại sao Nitơ không có khả năng tạo thành phân tử N4

| 0 trả lời

Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 8,04% khối lượng)

| 1 trả lời

Hòa tan hỗn hợp chứa 0,84 gam Fe và 2,16 gam FeO bằng 550 ml dung dịch HCl 0,2M

| 1 trả lời

Hỗn hợp A gồm etyl axetat, metyl acrylat và hai hidrocacbon

| 1 trả lời

X gồm C17HxCOONa, C17HyCOONa và C15H31COONa (có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 2 : 2)

| 1 trả lời

Khi lên men m gam glucozơ thì thu được 0,18 mol C2H5OH

| 1 trả lời

Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư thu được 13,44 lít H2

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button