Kiến thức

Ancol A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đã dùng [đã giải] – Học Hóa Online

Ancol A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đã dùng [đã giải]

Ngoc Lan

gửi 25.06.2018

Ancol A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đã dùng. Đốt cháy hoàn toàn A được mCO2 = 1,833mH2O. A có công thức cấu tạo thu gọn là:

A. C2H4(OH)2     B. C3H6(OH)2     C. C3H5(OH)3     D.C4H8(OH)2

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

25.06.2018

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Ancol A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đã dùng [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 25.06.2018

nA = nH2 —> A là ancol 2 chức

mCO2/mH2O = 1,8333 —> nCO2/nH2O = 0,75

Tự chọn nCO2 = 0,75 và nH2O = 1 —> nA = nH2O – nCO2 = 0,25

—> Số C = nCO2/nA = 3

—> C3H6(OH)2

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

25.06.2018

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động25.06.2018
  • Lượt xem13106 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

X, Y là 2 hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic; Z là axit 2 chức, hở.

| 1 trả lời

Ba, BaO, Na, Na2O và K vào H2O

| 3 trả lời

Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X (gồm metyl axetat, etyl benzoat và hai hiđrocacbon mạch hở) tạo ra a mol CO2 và 0,81 mol H2O

| 1 trả lời

Hòa tan hoàn toàn 12,02 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO vào nước dư.

| 2 trả lời

Trong quá trình sản xuất etanol từ tinh bột xảy ra phản ứng thủy phân và lên men rượu.

| 1 trả lời

Cho các thí nghiệm sau: (1) Cho phèn chua vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

| 1 trả lời

Cho vào ống nghiệm sạch 1 ml dung dịch AgNO3 1%, sau đó nhỏ từng giọt NH3 5% và lắc đều đến khi kết tủa vừa tan hết

| 1 trả lời

Thủy phân este X (C4H6O2) mạch hở trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z.

| 1 trả lời

Hòa tan m gam Al trong dung dịch HNO3 dư thu được 3,36 lít khí NO (đktc) sản phẩm khử duy nhất.

| 1 trả lời

Cho các polime: poli(vinyl clorua), poli(acrilonitrin), policaproamit, poli(metyl metacrylat), poliisopren, xenlulozơ triaxetat

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive