Kiến thức

Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các chất sau [đã giải] – Học Hóa Online

Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các chất sau [đã giải]

dainguyen

gửi 14.10.2017

Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các chất sau:

a) 6 dung dịch: H2SO4, HCl, NaOH, Ba(OH)2, NaCl, BaCl2.

b) 6 dung dịch: Na2SO4, NaOH, BaCl2, HCl, AgNO3, MgCl2.

c) 4 dung dịch: Na2CO3, AgNO3, CaCl2, HCl.

trinhdangkhoa2005

trả lời

03.11.2019

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các chất sau [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 14.10.2017

a.

+ Quỳ hóa đỏ: HCl, H2SO4 (A)

+ Quà hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2 (B)

+ Quỳ không đổi màu: NaCl, BaCl2 (C)

Lấy 1 chất bất kỳ ở nhóm A cho vào nhóm (B). Nếu có kết tủa trắng thì chất ở nhóm A là H2SO4, chất ở nhóm B là Ba(OH)2 —> Chất còn lại ở nhóm A (HCl) và chất còn lại ở nhóm B (NaOH)

H2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + H2O

Dùng H2SO4 nhận ra 2 chất ở nhóm (C), có kết tủa là BaCl2, còn lại là NaCl

BaCl2 + H2SO4 —> BaSO4 + HCl

b. 

+ Quỳ hóa đỏ hoặc hồng: HCl, AgNO3, MgCl2 (A)

+ Quỳ hóa xanh: NaOH

+ Quỳ không đổi màu: Na2SO4, BaCl2 (B)

Cho NaOH vào nhóm A:

+ Kết tủa trắng là MgCl2:

NaOH + MgCl2 —> Mg(OH)2 + NaCl

+ Kết tủa đen là AgNO3:

AgNO3 + NaOH —> NaNO3 + Ag2O + H2O

+ Trong suốt là HCl:

HCl + NaOH —> NaCl + H2O

Cho AgNO3 vào nhóm (B):

+ Kết tủa trắng hoàn toàn là BaCl2:

BaCl2 + AgNO3 —> Ba(NO3)2 + AgCl

+ Có thể kết tủa trắng một phần nhỏ là Na2SO4:

Na2SO4 + AgNO3 —> NaNO3 + Ag2SO4

c.

+ Quỳ hóa đỏ: HCl, AgNO3 (A)

+ Quà hóa xanh: Na2CO3

+ Quỳ không đổi màu: CaCl2

Cho Na2CO3 vào A:

+ Có khí là HCl:

Na2CO3 + HCl —> NaCl + CO2 + H2O

+ Có kết tủa là AgNO3:

Na2CO3 + AgNO3 —> Ag2CO3 + NaNO3

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

14.10.2017

  • Bình luận(0)

Xem thêm: Đau bụng không đi ngoài được là bệnh gì

1 trả lời

  • Hoạt động

  • Mới nhất

  • Cũ nhất

trinhdangkhoa2005

gửi 03.11.2019

Quỳ hóa đỏ là HCl
Quỳ không đổi màu là Na2CO3, AgNO3, CaCl2
Cho 3 chất làm quỳ tím ko đổi màu tác dụng với HCl:

Có kết tủa trắng là AgNO3,
có khí xuất hiện là Na2CO3
còn lại là CaCl2
HCl+ AgNO3—> AgCl+ HNO3
Na2CO3+ HCl—> 2NaCl+ CO2 + H2O

trinhdangkhoa2005

trả lời

03.11.2019

  • Bình luận(0)

Xem thêm: Đại học Mỏ-Địa chất mở 5 ngành mới-VnExpress

Thống kê

  • Hoạt động03.11.2019
  • Lượt xem80194 lượt
  • Trả lời2 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Chất hữu cơ A là este đa chức, có CTTQ là CxH12Oz

| 1 trả lời

Phân hủy hoàn toàn muối nitrat của một kim loại

| 1 trả lời

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm K, Li, Na vào nước thu được V lít dung dịch trong đó có [OH-] = a mol/l

| 1 trả lời

Trong phòng thí nghiệm, có thể thực hiện điều chế etyl axetat theo các bước như sau

| 1 trả lời

Nung nóng 38,9 gam hỗn hợp E gồm Al (dư), CuO và ba oxit sắt, thu được hỗn hợp rắn X.

| 1 trả lời

Chất hữu cơ E có công thức phân tử C8H15O6N; F là este hai chức có một liên kết C=C; E và F đều mạch hở

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm hai amin (no, mạch hở, có số nguyên tử N liên tiếp nhau), anken X và ankin Y

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit oleic và triglixerit X có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 1.

| 2 trả lời

Cho 13,6 gam hỗn hợp E gồm Na, Ba, Na2O, K2O vào H2O dư, thu được 100 ml dung dịch X và 1,68 lít khí H2

| 1 trả lời

Cho các phát biểu sau: (a) Trong phân tử xenlulozơ chứa 3 nhóm OH.

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button