Kiến thức

Cho 6,72 (l) SO2 ở đktc, lội từ từ qua 250ml dd NaOH lấy dư. Tính CM của muối thu được sau phản ứng [đã giải] – Học Hóa Online

Cho 6,72 (l) SO2 ở đktc, lội từ từ qua 250ml dd NaOH lấy dư. Tính CM của muối thu được sau phản ứng [đã giải]

luonglenha

gửi 01.12.2020

Cho 6,72 (l) SO2 ở đktc, lội từ từ qua 250ml dd NaOH lấy dư. Tính CM của muối thu được sau phản ứng

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

01.12.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Cho 6,72 (l) SO2 ở đktc, lội từ từ qua 250ml dd NaOH lấy dư. Tính CM của muối thu được sau phản ứng [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 01.12.2020

NaOH dư nên:

SO2 + 2NaOH —> Na2SO3 + H2O

0,3………………………..0,3

—> CM Na2SO3 = 0,3/0,25 = 1,2M

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

01.12.2020

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động01.12.2020
  • Lượt xem138 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Hòa tan hỗn hợp chứa 1,12 gam Fe và 1,44 gam FeO bằng 450 ml dung dịch HCl 0,2M

| 1 trả lời

Đốt m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu được 9,32 gam hỗn hợp X gồm các kim loại và oxit của chúng

| 1 trả lời

Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 8,53% khối lượng)

| 1 trả lời

Hỗn hợp A gồm một amin X (no, hai chức, mạch hở) và hai hiđrocacbon mạch hở Y, Z (đồng đẳng kế tiếp, MY < MZ).

| 2 trả lời

Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư thu được 17,92 lít H2.

| 1 trả lời

Đốt cháy hoàn toàn 0,90 gam đimetylamin (CH3NHCH3) trong không khí thu được CO2, H2O và N2

| 1 trả lời

Thủy phân 10,26 gam saccarozơ với hiệu suất 50% được hỗn hợp dung dịch X

| 1 trả lời

Cho các phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

| 1 trả lời

Cho 3,24 gam Al vào dung dịch H2SO4 1M (loãng, dư).

| 1 trả lời

Cho các chất sau: FeO, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)3.

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button