Kiến thức

Cho các nhận xét sau: (a) Cộng hóa trị của nguyên tố nitơ trong phân tử axit nitric là 4 [đã giải] – Học Hóa Online

Cho các nhận xét sau: (a) Cộng hóa trị của nguyên tố nitơ trong phân tử axit nitric là 4 [đã giải]

Neo Pentan

gửi 24.12.2020

Cho các nhận xét sau:
(a) Cộng hóa trị của nguyên tố nitơ trong phân tử axit nitric là 4.
(b) Các nguyên tố trong cùng nhóm A đều có số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử bằng nhau.
(c) Chất X vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ chứng tỏ X lưỡng tính.
(d) Để điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm có thể điện phân nóng chảy muối halogenua tương ứng của chúng.
(e) Hợp kim Fe-C bị ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm, tại catot xảy ra quá trình: O2 + 2H2O + 4e → 4OH-.
(g) Người ta tạo ra “sắt tây” (sắt tráng thiếc), “tôn” (sắt tráng kẽm) là vận dụng phương pháp điện hóa để bảo vệ sắt khỏi ăn mòn.
Số nhận xét đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

24.12.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Cho các nhận xét sau: (a) Cộng hóa trị của nguyên tố nitơ trong phân tử axit nitric là 4 [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 24.12.2020

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai, X có phản ứng axit – bazơ với axit, phản ứng axit – bazơ với bazơ thì X mới là chất lưỡng tính.

(d) Sai, AlCl3 dễ thăng hoa nên điều chế Al bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3

(e) Đúng

(g) Sai, đây là phương pháp bảo về bề mặt.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

24.12.2020

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động24.12.2020
  • Lượt xem659 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: – Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 10 gam dầu thực vật và 40 gam dung dịch KOH 20%.

| 1 trả lời

Từ hợp chất E (C10H10O4, chứa vòng benzen) tiến hành các phản ứng sau:

| 1 trả lời

Hỗn hợp X gồm hợp chất hữu cơ mạch hở Y (C3H8N2O5) và đipeptit Z (C6H12N2O3)

| 1 trả lời

Cho các phát biểu sau : (a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

| 1 trả lời

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Ba(HCO3)2.

| 1 trả lời

Cho các este sau: etyl axetat, propyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat.

| 1 trả lời

Thủy phân trieste X thu được glixerol và hỗn hợp hai axit béo gồm RCOOH và R’COOH

| 1 trả lời

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng)

| 1 trả lời

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etyl axetat từ axit axetic, etanol và H2SO4 (xúc tác) theo sơ đồ sau

| 4 trả lời

Hoà tan hết m gam hỗn hợp bột gồm MgO, Fe2O3, Cu bằng dung dịch HCl loãng thu được dung dịch X (chỉ chứa các muối)

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button