Kiến thức

Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch saccarozơ, Gly-Ala-Gly đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường [đã giải] – Học Hóa Online

Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch saccarozơ, Gly-Ala-Gly đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường [đã giải]

Neo Pentan

gửi 25.04.2021

Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch saccarozơ, Gly-Ala-Gly đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
(b) Một số este ở dạng lỏng có thể làm dung môi dùng để tách, chiết các chất hữu cơ
(c) Nilon-6,6 bền, dai, có ứng dụng để bện sợi dây cáp, dây dù, dệt lưới, dệt bít tất, vải lót xăm lốp xe.
(d) Amino axit là những chất rắn kết tinh, có nhiệt độ nóng chảy cao, khi nóng chảy thường kèm theo sự phân hủy
(e) Tinh bột, xenlulozơ, protein đều là các polime thiên nhiên, bị thủy phân trong môi trường axit và kiềm
Số phát biểu đúng là

A. 3       B. 4       C. 2       D. 5

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

25.04.2021

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch saccarozơ, Gly-Ala-Gly đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 25.04.2021

(a) Đúng, saccarozơ (có tính chất của ancol đa chức), Gly-Ala-Gly (phản ứng màu biurê)

(b) Đúng

(c) Đúng

(d) Đúng

(e) Sai, tinh bột và xenlulozơ không bị thủy phân trong kiềm.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

25.04.2021

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động25.04.2021
  • Lượt xem1204 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Hòa tan hỗn hợp chứa 1,12 gam Fe và 1,44 gam FeO bằng 450 ml dung dịch HCl 0,2M

| 1 trả lời

Đốt m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu được 9,32 gam hỗn hợp X gồm các kim loại và oxit của chúng

| 1 trả lời

Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 8,53% khối lượng)

| 1 trả lời

Hỗn hợp A gồm một amin X (no, hai chức, mạch hở) và hai hiđrocacbon mạch hở Y, Z (đồng đẳng kế tiếp, MY < MZ).

| 2 trả lời

Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư thu được 17,92 lít H2.

| 1 trả lời

Đốt cháy hoàn toàn 0,90 gam đimetylamin (CH3NHCH3) trong không khí thu được CO2, H2O và N2

| 1 trả lời

Thủy phân 10,26 gam saccarozơ với hiệu suất 50% được hỗn hợp dung dịch X

| 1 trả lời

Cho các phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

| 1 trả lời

Cho 3,24 gam Al vào dung dịch H2SO4 1M (loãng, dư).

| 1 trả lời

Cho các chất sau: FeO, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)3.

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button