Kiến thức

Cho m gam bột Al vào 500ml dung dịch A chứa Ag2SO4 và CuSO4 một thời gian [đã giải] – Học Hóa Online

Cho m gam bột Al vào 500ml dung dịch A chứa Ag2SO4 và CuSO4 một thời gian [đã giải]

Le Tra My

gửi 02.09.2017

Cho m gam bột Al vào 500ml dung dịch A chứa Ag2SO4 và CuSO4 một thời gian, thu được 3,33 gam chất rắn B và dung dịch C. Chia B làm hai phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất vào dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 1,512 lít H2 (đktc). Hoà tan phần thứ hai trong dung dịch HNO3 loãng dư thu 1,455 gam khí NO duy nhất. Thêm HCl dư vào dung dịch C không thấy xuất hiện kết tủa, thu được dung dịch D. Nhúng một thanh sắt vào dung dịch D cho đến khi dung dịch hết màu xanh và lượng khí H2 thoát ra là 0,448 lít (đktc) thì nhấc thanh sắt ra, thấy khối lượng thanh sắt giảm đi 1,072 gam so với ban đầu (kim loại giải phóng ra bám hoàn toàn trên thanh sắt).
Tính m và nồng độ của từng muối trong dung dịch A.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

02.09.2017

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Cho m gam bột Al vào 500ml dung dịch A chứa Ag2SO4 và CuSO4 một thời gian [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 02.09.2017

Dung dịch C + HCl không có kết tủa nên C không còn Ag+.

—> Chất rắn B chứa Ag (2a mol), Al (2b mol) và có thể có Cu (2c mol)

—> 108.2a + 27.2b + 64.2c = 3,33 (1)

Phần 1 với NaOH: 3nAl = 2nH2 —> 3b = 2.0,0675 (2)

Phần 2 với HNO3:

nAg + 3nAl + 2nCu = 3nNO

—> a + 3b + 2c = 3.0,0485 (3)

(1)(2)(3) —> a = 0,0015; b = 0,045; c = 0,0045

—> CM Ag2SO4 = 0,0015/0,5 = 0,003M

Dung dịch C còn lại Cu2+ (x), Al3+, SO42-, H+ và Cl-

nFe pư = nCu2+ + nH2 = x + 0,02

—> Δm = 64x – 56(x + 0,02) = -1,072

—> x = 0,006

nCuSO4 = 2a + x = 0,015 —> CM CuSO4 = 0,03M

Al với dung dịch A: 3nAl pư = 2a + 2.2c

—> nAl pư = 0,007

—> nAl ban đầu = 2b + 0,007 = 0,097

—> m = 2,619

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

02.09.2017

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động02.09.2017
  • Lượt xem5316 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Một hỗn hợp X gồm 0,07 mol axetilen; 0,05 mol vinylaxetilen; 0,1 mol H2 và một ít bột Ni trong bình kín.

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm hai este hai chức X, Y (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 15,48 gam E cần vừa đủ 0,79 mol O2, thu được 8,64 gam H2O

| 1 trả lời

Cho 12 gam kim loại Mg phản ứng vừa đủ với dung dịch

| 1 trả lời

Cho 0,04 mol Cu và 0,02 mol Fe3O4 vào 0,08 mol H2SO4 và 0,05 mol HCl.

| 1 trả lời

Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C5H8O5

| 1 trả lời

Cho m gam hỗn hợp E gồm Al, FeO, Fe2O3 theo tỉ lệ mol lần lượt là 9x : x : x.

| 1 trả lời

Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch sau phản ứng

| 1 trả lời

Phản ứng: CH3 – OOC – C2H4 – OOC – CH3 + NaOH

| 1 trả lời

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al, Al2O3 vào nước dư, thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y.

| 1 trả lời

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho đinh Fe vào dung dịch CuSO4.

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button