Kiến thức

Có 3 lọ dung dịch hỗn hợp chứa: NaHCO3 + Na2CO3; NaHCO3 + Na2SO4; Na2CO3 + Na2SO4 [đã giải] – Học Hóa Online

Có 3 lọ dung dịch hỗn hợp chứa: NaHCO3 + Na2CO3; NaHCO3 + Na2SO4; Na2CO3 + Na2SO4 [đã giải]

tungstar2004

gửi 05.12.2018

Có 3 lọ dung dịch hỗn hợp chứa: NaHCO3 + Na2CO3; NaHCO3 + Na2SO4; Na2CO3 + Na2SO4. Hãy phân biệt các lọ mất nhãn trên.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

05.12.2018

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Có 3 lọ dung dịch hỗn hợp chứa: NaHCO3 + Na2CO3; NaHCO3 + Na2SO4; Na2CO3 + Na2SO4 [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 05.12.2018

Nhỏ từ từ HCl vào các mẫu dung dịch:

+ Xuất hiện bọt khí ngay là NaHCO3 + Na2CO3; NaHCO3 + Na2SO4.

+ Bọt khí xuất hiện sau một thời gian là Na2CO3 + Na2SO4.

Tiếp tục thêm HCl đến dư vào các mẫu có bọt khí ngay, sau đó thêm tiếp BaCl2, có kết tủa là mẫu NaHCO3 + Na2SO4, không có kết tủa là mẫu NaHCO3 + Na2CO3.

Na2CO3 + HCl —> NaHCO3 + NaCl

NaHCO3 + HCl —> NaCl + CO2 + H2O

Na2SO4 + BaCl2 —> BaSO4 + NaCl

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

05.12.2018

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động05.12.2018
  • Lượt xem4105 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Một hỗn hợp X gồm 0,07 mol axetilen; 0,05 mol vinylaxetilen; 0,1 mol H2 và một ít bột Ni trong bình kín.

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm hai este hai chức X, Y (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 15,48 gam E cần vừa đủ 0,79 mol O2, thu được 8,64 gam H2O

| 1 trả lời

Cho 12 gam kim loại Mg phản ứng vừa đủ với dung dịch

| 1 trả lời

Cho 0,04 mol Cu và 0,02 mol Fe3O4 vào 0,08 mol H2SO4 và 0,05 mol HCl.

| 1 trả lời

Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C5H8O5

| 1 trả lời

Cho m gam hỗn hợp E gồm Al, FeO, Fe2O3 theo tỉ lệ mol lần lượt là 9x : x : x.

| 1 trả lời

Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch sau phản ứng

| 1 trả lời

Phản ứng: CH3 – OOC – C2H4 – OOC – CH3 + NaOH

| 1 trả lời

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al, Al2O3 vào nước dư, thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y.

| 1 trả lời

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho đinh Fe vào dung dịch CuSO4.

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button