Kiến thức

Công thức tổng quát của peptit [đã giải] – Học Hóa Online

Công thức tổng quát của peptit [đã giải]

park hiomin

gửi 29.06.2017

Cho em hỏi công thức tổng quát của peptit và phản ứng với axit, bazo?

dungpro146

trả lời

05.04.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của peptit [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 29.06.2017

CTTQ của peptit tạo bởi amino axit no, mạch hở, phân tử có 1NH2 và 1COOH CnH2n+2-xNxOx+1

CnH2n+2-xNxOx+1 + xNaOH —> xMuối + H2O (Muối ở đây có dạng NH2-R-COONa)

CnH2n+2-xNxOx+1 + (x – 1)H2O + xHCl —> xMuối (Muối ở đây có dạng NH3Cl-R-COOH)

Ví dụ, x = 6: CnH2n-4N6O7 (Hexapeptit)

CnH2n-4N6O7 + 6NaOH —> 6Muối + H2O

CnH2n-4N6O7 + 5H2O + 6HCl —> 6Muối

Neo Pentan

bình luận trả lời

17.11.2020

  • Bình luận(4)

Xem thêm: Tìm Giá Trị Lớn Nhất-Nhỏ Nhất Có Điều Kiện Trong Excel 6/2021

1 trả lời

  • Hoạt động

  • Mới nhất

  • Cũ nhất

dungpro146

gửi 05.04.2020

thanks ad

dungpro146

trả lời

05.04.2020

  • Bình luận(0)

×

Xem thêm: Số phức-TOANMATH.com

Login

Xem thêm: Sóng điện từ là sóng dọc hay sóng ngang

Thống kê

  • Hoạt động17.11.2020
  • Lượt xem36881 lượt
  • Trả lời2 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Oxi hóa hoàn toàn 1,1264 gam một ancol đơn chức X bằng một lượng CuO dư, nung nóng.

| 1 trả lời

Chất hữu cơ A là este đa chức, có CTTQ là CxH12Oz

| 1 trả lời

Phân hủy hoàn toàn muối nitrat của một kim loại

| 1 trả lời

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm K, Li, Na vào nước thu được V lít dung dịch trong đó có [OH-] = a mol/l

| 1 trả lời

Trong phòng thí nghiệm, có thể thực hiện điều chế etyl axetat theo các bước như sau

| 1 trả lời

Nung nóng 38,9 gam hỗn hợp E gồm Al (dư), CuO và ba oxit sắt, thu được hỗn hợp rắn X.

| 1 trả lời

Chất hữu cơ E có công thức phân tử C8H15O6N; F là este hai chức có một liên kết C=C; E và F đều mạch hở

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm hai amin (no, mạch hở, có số nguyên tử N liên tiếp nhau), anken X và ankin Y

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit oleic và triglixerit X có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 1.

| 2 trả lời

Cho 13,6 gam hỗn hợp E gồm Na, Ba, Na2O, K2O vào H2O dư, thu được 100 ml dung dịch X và 1,68 lít khí H2

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive