Kiến thức

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh? [đã giải] – Học Hóa Online

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh? [đã giải]

Neo Pentan

gửi 17.10.2019

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S.

B. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.

C. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

17.10.2019

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh? [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 17.10.2019

Dãy D gồm các chất điện li mạnh.

Các chất H2S, CH3COOH, H3PO4 trong các dãy còn lại là chất điện li yếu (hoặc trung bình).

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

17.10.2019

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động17.10.2019
  • Lượt xem1850 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Cho 12 gam kim loại Mg phản ứng vừa đủ với dung dịch

| 1 trả lời

Cho 0,04 mol Cu và 0,02 mol Fe3O4 vào 0,08 mol H2SO4 và 0,05 mol HCl.

| 1 trả lời

Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C5H8O5

| 1 trả lời

Cho m gam hỗn hợp E gồm Al, FeO, Fe2O3 theo tỉ lệ mol lần lượt là 9x : x : x.

| 1 trả lời

Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch sau phản ứng

| 1 trả lời

Phản ứng: CH3 – OOC – C2H4 – OOC – CH3 + NaOH

| 1 trả lời

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al, Al2O3 vào nước dư, thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y.

| 1 trả lời

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho đinh Fe vào dung dịch CuSO4.

| 1 trả lời

Hỗn hợp X gồm một axit hữu cơ và một este (các chất không chứa nhóm chức nào khác)

| 2 trả lời

Tiến hành thí nghệm theo các bước: Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch rồi nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến khi kết tủa tan hết.

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button