Kiến thức

Hỗn hợp E gồm amin X (no, đơn chức, mạch hở, bậc hai) và hai ancol Y, Z (Z nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon và số mol của Y gấp 1,5 lần số mol của X) [đã giải] – Học Hóa Online

Hỗn hợp E gồm amin X (no, đơn chức, mạch hở, bậc hai) và hai ancol Y, Z (Z nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon và số mol của Y gấp 1,5 lần số mol của X) [đã giải]

Nguyen Thanh Nam

gửi 10.11.2020

Hỗn hợp E gồm amin X (no, đơn chức, mạch hở, bậc hai) và hai ancol Y, Z (Z nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon và số mol của Y gấp 1,5 lần số mol của X). Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp E cần dùng vừa đủ 0,175 mol O2, thu được 0,11 mol CO2 và 0,18 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Z có trong 0,06 mol E là

A. 17,69.     B. 36,92.     C. 22,46.     D. 20,39.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

10.11.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Hỗn hợp E gồm amin X (no, đơn chức, mạch hở, bậc hai) và hai ancol Y, Z (Z nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon và số mol của Y gấp 1,5 lần số mol của X) [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 10.11.2020

Đặt x, 1,5x, z là số mol X, Y, Z

—> nE = 2,5x + z = 0,06 (1)

Số C = nCO2/nE = 1,83 —> Y là CH3OH

TH1: Z là C2H5OH. Bảo toàn O:

1,5x + z + 0,175.2 = 0,11.2 + 0,18 (2)

—> x = 0,01; z = 0,035

nC = 0,01CX + 0,01.1,5 + 0,035.2 = 0,11

—> CX = 2,5: Loại

TH2: Z là C2H4(OH)2. Bảo toàn O:

1,5x + 2z + 0,175.2 = 0,11.2 + 0,18 (2)

—> x = 0,02; z = 0,01

nC = 0,02CX + 0,02.1,5 + 0,01.2 = 0,11

—> CX = 3 (CH3-NH-C2H5)

—> %Z = 22,46%

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

10.11.2020

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động10.11.2020
  • Lượt xem9007 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

| 1 trả lời

Cho các este sau: vinyl axetat, propyl axetat, phenyl fomat, metyl benzoat.

| 1 trả lời

Cho các chất: Cr, FeCO3, Fe(NO3)3, Fe(OH)2, Cr(OH)3, K2CrO4.

| 1 trả lời

Thủy phân hoàn toàn m gam CH3COOCH3 cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M

| 1 trả lời

Cho 4,98 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, K2O vào dung dịch chứa 0,12 mol HCl

| 1 trả lời

Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được dung dịch X.

| 1 trả lời

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X bậc 1, thu được 6,72 lít khí CO2, 1,12 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 8,1 gam H2O.

| 1 trả lời

Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat

| 1 trả lời

Cho 3 gam Fe vào 50 ml dung dịch CuSO4 1M

| 1 trả lời

Nếu đốt cháy hoàn toàn 34,2 gam E cần vừa đủ 3,07 mol O2 thu được 35,64 gam H2O.

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button