Kiến thức

Hỗn hợp E gồm kim loại kiềm X và kim loại kiềm thổ Y thuộc cùng chu kì. [đã giải] – Học Hóa Online

Hỗn hợp E gồm kim loại kiềm X và kim loại kiềm thổ Y thuộc cùng chu kì. [đã giải]

Neo Pentan

gửi 20.06.2020

Hỗn hợp E gồm kim loại kiềm X và kim loại kiềm thổ Y thuộc cùng chu kì. Cho 11,8 gam E tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí hiđro (đktc). Kim loại X và Y tương ứng là

A. Li và Be.       B. Na và Mg.

C. K và Ca.       D. Rb và Sr.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

20.06.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Hỗn hợp E gồm kim loại kiềm X và kim loại kiềm thổ Y thuộc cùng chu kì. [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 20.06.2020

Gọi kim loại chung là R, hóa trị x

Bảo toàn electron: 11,8x/R = 0,2.2

—> R = 29,5x

Với 1 < x < 2 —> 29,5 < R < 59

Ít nhất 1 trong 2 kim loại phải có phân tử khối thuộc khoảng này —> Chọn K và Ca.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

20.06.2020

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động20.06.2020
  • Lượt xem2942 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại nào sau đây?

| 1 trả lời

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp tinh bột và xenlulozơ, lấy sản phẩm hữu cơ thu được tham gia phản ứng tráng gương, thu được (m + 2,7) gam bạc.

| 1 trả lời

Cho các phát biểu sau: (a) Khi cho một ít CaCl2 vào nước cứng tạm thời sẽ thu được nước cứng toàn phần.

| 1 trả lời

Cho các phát biểu sau: (a) Xà phòng hóa hoàn toàn phenyl axetat thu được muối và ancol.

| 1 trả lời

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: – Bước 1: Cho một nhúm bông vào ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 70%, đun nóng

| 1 trả lời

Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO (trong đó oxi chiếm 7,99% về khối lượng) vào nước dư.

| 3 trả lời

Hỗn hợp X gồm ba triglixerit được tạo bởi axit oleic và axit linoleic (có tỉ lệ mol tương ứng của hai axit là 2 : 1)

| 1 trả lời

Cho các miếng sắt nhỏ vào dung dịch sau: (1) HCl; (2) NaOH; (3) AgNO3; (4) FeCl3.

| 1 trả lời

Hỗn hợp X gồm Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng.

| 1 trả lời

Thủy phân 51,3 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được dung dịch X

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button