Kiến thức

Hợp chất A là một alpha-aminoaxit. [đã giải] – Học Hóa Online

Hợp chất A là một alpha- aminoaxit. [đã giải]

shmily_ta

gửi 07.01.2020

Hợp chất A là một alpha- aminoaxit. Cho 0,01 mol A tác dụng vừa hết với 80ml dung dịch HCl 0,125M. Sau đó cô cạn thu được 1,835 gam muối. Mặt khác, khi trung hoà 2,94 gam A bằng dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được 3,82 gam muối B. A có cấu tạo mạch thẳng, hãy gọi tên thông thường của A. Dẫn xuất nào của A thường được dùng trong cuộc sống hằng ngày.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

07.01.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Hợp chất A là một alpha-aminoaxit. [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 07.01.2020

nA = nHCl = 0,01 —> A có 1NH2

M muối = MA + 36,5 = 1,835/0,01

—> MA = 147

Trong phản ứng với NaOH có nA = 0,02

nNaOH = (mB – mA)/22 = 0,04

—> nA : nNaOH = 1 : 2 —> A có 2COOH

A là NH2-C3H5(COOH)2 (axit glutamic)

Dẫn xuất mononatri glutamat hay dùng hàng ngày (bột ngọt).

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

07.01.2020

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động07.01.2020
  • Lượt xem1451 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: – Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 10 gam dầu thực vật và 40 gam dung dịch KOH 20%.

| 1 trả lời

Từ hợp chất E (C10H10O4, chứa vòng benzen) tiến hành các phản ứng sau:

| 1 trả lời

Hỗn hợp X gồm hợp chất hữu cơ mạch hở Y (C3H8N2O5) và đipeptit Z (C6H12N2O3)

| 1 trả lời

Cho các phát biểu sau : (a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

| 1 trả lời

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Ba(HCO3)2.

| 1 trả lời

Cho các este sau: etyl axetat, propyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat.

| 1 trả lời

Thủy phân trieste X thu được glixerol và hỗn hợp hai axit béo gồm RCOOH và R’COOH

| 1 trả lời

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng)

| 1 trả lời

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etyl axetat từ axit axetic, etanol và H2SO4 (xúc tác) theo sơ đồ sau

| 4 trả lời

Hoà tan hết m gam hỗn hợp bột gồm MgO, Fe2O3, Cu bằng dung dịch HCl loãng thu được dung dịch X (chỉ chứa các muối)

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button