Kiến thức

So sánh khả năng hoạt động của photpho đỏ và photpho trắng. [đã giải] – Học Hóa Online

So sánh khả năng hoạt động của photpho đỏ và photpho trắng. [đã giải]

Neo Pentan

gửi 03.12.2020

So sánh khả năng hoạt động của photpho đỏ và photpho trắng. Nêu thí nghiệm chứng minh khả năng bốc cháy khác nhau trong không khí của photpho đỏ và photpho trắng: mô tả thí nghiệm và giải thích hiện tượng xảy ra và viết phản ứng?

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

07.12.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: So sánh khả năng hoạt động của photpho đỏ và photpho trắng. [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 07.12.2020

P trắng hoạt động mạnh hơn P đỏ vì P trắng tồn tại dạng tinh thể phân tử với liên kết giữa các nguyên tử rất yếu, tốn ít năng lượng để cắt đứt. P đỏ tồn tại dạng polime, liên kết bền hơn, tốn nhiều năng lượng phá vỡ hơn.

Thí nghiệm:

Khi đốt nóng đầu lá sắt, mẩu P đỏ gần ngọn lửa hơn nên sẽ nóng hơn, nhưng P đỏ chưa bốc cháy mà P trắng đã bốc cháy (có khói).

Vậy P trắng bốc cháy ở nhiệt độ thấp hơn P đỏ.

Phản ứng: 4P + 5O2 —> 2P2O5

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

07.12.2020

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động07.12.2020
  • Lượt xem577 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Một hỗn hợp X gồm 0,07 mol axetilen; 0,05 mol vinylaxetilen; 0,1 mol H2 và một ít bột Ni trong bình kín.

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm hai este hai chức X, Y (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 15,48 gam E cần vừa đủ 0,79 mol O2, thu được 8,64 gam H2O

| 1 trả lời

Cho 12 gam kim loại Mg phản ứng vừa đủ với dung dịch

| 1 trả lời

Cho 0,04 mol Cu và 0,02 mol Fe3O4 vào 0,08 mol H2SO4 và 0,05 mol HCl.

| 1 trả lời

Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C5H8O5

| 1 trả lời

Cho m gam hỗn hợp E gồm Al, FeO, Fe2O3 theo tỉ lệ mol lần lượt là 9x : x : x.

| 1 trả lời

Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch sau phản ứng

| 1 trả lời

Phản ứng: CH3 – OOC – C2H4 – OOC – CH3 + NaOH

| 1 trả lời

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al, Al2O3 vào nước dư, thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y.

| 1 trả lời

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho đinh Fe vào dung dịch CuSO4.

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button