Tiến hành thí nghiệm sau: Bước 1: Rót vào ống nghiệm 1 và 2, mỗi ống khoảng 3 ml dung dịch H2SO4 loãng [đã giải] – Học Hóa Online

Tiến hành thí nghiệm sau: Bước 1: Rót vào ống nghiệm 1 và 2, mỗi ống khoảng 3 ml dung dịch H2SO4 loãng [đã giải]

Neo Pentan

gửi 29.04.2021

Tiến hành thí nghiệm sau:
Bước 1: Rót vào ống nghiệm 1 và 2, mỗi ống khoảng 3 ml dung dịch H2SO4 loãng và cho vào mỗi ống một mẩu kẽm. Quan sát bọt khí thoát ra.
Bước 2: Nhỏ thêm 2 – 3 giọt dung dịch CuSO4 vào ống 2. So sánh lượng bọt khí thoát ra ở 2 ống.
Cho các phát biểu sau:
(a) Bọt khí thoát ra ở ống 2 nhanh hơn so với ống 1.
(b) Ống 1 chỉ xảy ra ăn mòn hoá học còn ống 2 chỉ xảy ra ăn mòn điện hoá học.
(c) Ban đầu, lượng bọt khí thoát ra ở hai ống là như nhau.
(d) Ở cả hai ống nghiệm, Zn đều bị oxi hoá thành Zn2+.
(e) Ở ống 2, có thể thay dung dịch CuSO4 bằng dung dịch MgSO4.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 5.       C. 4.         D. 3.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

29.04.2021

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Tiến hành thí nghiệm sau: Bước 1: Rót vào ống nghiệm 1 và 2, mỗi ống khoảng 3 ml dung dịch H2SO4 loãng [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 29.04.2021

Ống 1: Chỉ có ăn mòn hóa học

Ống 2: Zn + Cu2+ —> Zn2+ + Cu

—> Có cặp điện cực Zn-Cu nên ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa học xảy ra đồng thời

(a) Đúng

(b) Sai, ống 2 có 2 loại ăn mòn

(c) Sai, ban đầu khí thoát ra ở ống 1 rất chậm (do thoát ra trực tiếp tại bề mặt Zn làm ngăn cản axit tiếp xúc với Zn), ống 2 nhanh hơn do H2 thoát ra từ bề mặt Cu.

(d) Đúng

(e) Sai, Zn không khử được Mg2+ nên nếu thay Cu2+ bằng Mg2+ thì không có ăn mòn điện hóa

Neo Pentan

bình luận trả lời

29.04.2021

  • Bình luận(2)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động29.04.2021
  • Lượt xem830 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Hỗn hợp X gồm valin, lysin, axit glutamic và một axit cacboxylic no, hai chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần dùng 0,4575 mol O2, thu được H2O, 18,48 gam CO2 và 0,784 lít khí N2 (đktc).

| 1 trả lời

Nhiệt phân hoàn toàn 27,9 gam hỗn hợp X gồm Ca(ClO3)2, KMnO4, MnO2 và CaCl2 (trong đó oxi chiếm 32,114% về khối lượng)

| 1 trả lời

Đốt cháy 5,04g chất hữu cơ A trong 2,24l O2 (phản ứng vừa đủ) thu hỗn hợp khí và hơi X chứa 3 chất với khối lượng 8,24g, có tỉ khối với He là 6,4375.

| 0 trả lời

Hỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z đều đơn chức, mạch hở (trong đó số mol Y gấp 3 lần số mol của Z; MX < MY < MZ < 120)

| 1 trả lời

Điện phân dung dịch X gồm CuSO4 0,10M và NaCl x mol/l với điện cực trơ, có màng ngăn, cường độ dòng điện không đổi

| 1 trả lời

Chuẩn bị hai ống nghiệm sạch và tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

| 2 trả lời

Hidro hóa hoàn toàn m gam E, thu được (m + 0,08) gam hỗn hợp T gồm các chất hữu cơ

| 1 trả lời

Nếu hấp thụ hết 10V lít CO2 vào lượng dung dịch trên thì thu được 2m gam kết tủa

| 2 trả lời

Cho m gam X gồm Fe, Fe3O4, Mg và MgO vào dung dịch H2SO4 đặc (lấy dư 50% so với lượng phản ứng)

| 1 trả lời

Cho các thí nghiệm sau: (a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH loãng

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button