Kiến thức

Xác định điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử trong những hợp chất ion sau: BaO, K2O, CaCl2, AlF3, Ca(NO3)2, Cr2O3. [đã giải] – Học Hóa Online

Xác định điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử trong những hợp chất ion sau: BaO, K2O, CaCl2, AlF3, Ca(NO3)2, Cr2O3. [đã giải]

knganv

gửi 23.11.2020

Xác định điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử trong những hợp chất ion sau: BaO, K2O, CaCl2, AlF3, Ca(NO3)2, Cr2O3.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

23.11.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Xác định điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử trong những hợp chất ion sau: BaO, K2O, CaCl2, AlF3, Ca(NO3)2, Cr2O3. [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 23.11.2020

Điện hóa trị:

BaO: Ba (2+), O (2-)

K2O: K (1+), O (2-)

CaCl2: Ca (2+), Cl (1-)

AlF3: Al (3+), F (1-)

Ca(NO3)2: Ca (2+), NO3 (1-)

Cr2O3: Cr (3+), O (2-)

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

23.11.2020

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động23.11.2020
  • Lượt xem920 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Một hỗn hợp X gồm 0,07 mol axetilen; 0,05 mol vinylaxetilen; 0,1 mol H2 và một ít bột Ni trong bình kín.

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm hai este hai chức X, Y (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 15,48 gam E cần vừa đủ 0,79 mol O2, thu được 8,64 gam H2O

| 1 trả lời

Cho 12 gam kim loại Mg phản ứng vừa đủ với dung dịch

| 1 trả lời

Cho 0,04 mol Cu và 0,02 mol Fe3O4 vào 0,08 mol H2SO4 và 0,05 mol HCl.

| 1 trả lời

Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C5H8O5

| 1 trả lời

Cho m gam hỗn hợp E gồm Al, FeO, Fe2O3 theo tỉ lệ mol lần lượt là 9x : x : x.

| 1 trả lời

Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch sau phản ứng

| 1 trả lời

Phản ứng: CH3 – OOC – C2H4 – OOC – CH3 + NaOH

| 1 trả lời

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al, Al2O3 vào nước dư, thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y.

| 1 trả lời

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho đinh Fe vào dung dịch CuSO4.

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button