Kiến thức

C++-Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

Bạn đang xem: C++-Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

C++ – Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

<!–

–>

Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0.

Bài giải

——————– ######## ——————–

Phương trình bậc 2 có dạng ax2 + bx + c = 0 (a≠0). 

Trong đó: 

 • x là ẩn số chưa biết. 
 • a, b, c là các số đã biết (a khác 0). Chúng ta có thể gọi a là hệ số bậc hai, b là hệ số bậc một, và c là hằng số (hay còn có thể gọi số hạng tự do).

Cách giải phương trình bậc 2 như sau:

 • Nếu a != 0 thì tính delta = b² – 4ac
 • Nếu delta < 0 thì phương trình vô nghiệm
 • Nếu delta = 0 thì phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = -b/2a
 • Nếu delta > 0 thì sẽ có 2 nghiệm phân biệt: x1 = (-b + delta)/2a, x2 = (-b -delta)/2a;
 • Nếu a == 0 thì phương trình trở thành phương trình bậc 1, chúng ta sẽ giải

  phương trình bậc một

  đã đề cập ở bài tập trước.

Giải phương trình bậc 2 bằng cách sử dụng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

 #include <iostream> #include <conio.h> #include <math.h> using namespace std; int main() { float a, b, c, delta, x1, x2; cout << "Nhap a = "; cin >> a; cout << "Nhap b = "; cin >> b; cout << "Nhap c = "; cin >> c; if(a == 0) { // a== 0 phuong trinh tro thanh phuong trinh bac mot bx + c = 0 if(b == 0) { if (c == 0) { cout << "Phuong trinh vo so nghiem" << endl; } else { cout << "Phuong trinh vo nghiem" << endl; } } else { cout << "Phuong trinh co nghiem duy nhat: " << -c/b << endl; } } else { delta = b*b - 4*a*c; if(delta > 0) { x1 = (-b+sqrt(delta))/(2*a); x2 = (-b-sqrt(delta))/(2*a); cout << "Nghiem thu nhat x1 = " << x1 << endl; cout << "Nghiem thu hai x2 = " << x2 << endl; } else if ( delta == 0) { cout << "Phuong trinh co nghiem kep: x1 = x2 = " << -b/2*a << endl; } else { cout << "Phuong trinh vo nghiem" << endl; } } return 0; } 

Kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau:

Khi nhập a = 0, b = 0, và c = 0:

ex if 4 JPG

Khi nhập a = 0, b = 0 và c = 4:

ex if 5 JPG

Khi nhập a = 0, b = 2 và c = 3:

ex if 6 JPG

Khi nhập a = 1, b = 2, và c = 1:

ex if 7 JPG

Khi a = 4, b = 1 và c = 8:

ex if 8 JPG

Khi a = 1, b = 5, và c = 2:

ex if 9 JPG

Nguồn:

freetuts.net

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button