Kiến thức

Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C / C++

Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C / C++

<!–

–>

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình giải hệ phương trình bậc hai ẩn bằng ngôn ngữ C / C++. Các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này trước khi vào bài này nhé !!!

Trước khi đi vào giải thuật các bạn cùng tìm hiểu về hệ phương trình bậc nhất một ẩn một chút đã nhé.

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C / C++

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn là gì?

Theo như chúng ta đã học ở môn toán cơ sở thì để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có rất nhiều phương pháp như: phương pháp thế, phương pháp đặt ẩn phụ,…

Nhưng trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một phương thức khác để thực hiện bằng ngôn ngữ C / C++ đó là phương pháp Cramer.

bai43 01 PNG

Chúng ta chỉ cần tìm được D, Dx, Dy là có thể giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện giải phương trình bậc nhất hai ẩn bằng ngôn ngữ C.

Đầu tiên ta cần khai báo các biến cần thiết:

  • a1, b1, c1, a2, b2, c2 là các biến kiểu int.
  • D, Dx, Dy, x, y là các biến kiểu float.

Sau đó áp dụng công thức Cramer như ở phần một mình đã đưa ra, lần lượt tính D, Dx, Dy.

Xét điều kiện nếu D = 0 đồng thời Dx + Dy = 0 thì suy ra hệ phương trình có vô số nghiệm, ngược lại Dx + Dy != 0 thì phương trình vô nghiệm.

Nếu D != 0 thì ta tính theo công thức:

 x = Dx / D y = Dy / D

Dưới đây mình đã thực hiện chương trình giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé.

 #include<stdio.h> int main(){ //khai báo các biến a1, b1, c1, a2, b2, c2 kiểu int int a1, b1, c1, a2, b2, c2; //khai báo các biến D, Dx, Dy, x, y kiểu float float D, Dx, Dy, x, y; printf("a1*x + b1*y = c1n"); printf("a2*x + b2*y = c2n"); printf("nNhập a1: "); scanf("%d", &a1); printf("nNhập b1: "); scanf("%d", &b1); printf("nNhập c1: "); scanf("%d", &c1); printf("nNhập a2: "); scanf("%d", &a2); printf("nNhập b2: "); scanf("%d", &b2); printf("nNhập c2: "); scanf("%d", &c2); //tính D, Dx, Dy theo công thức D = a1 * b2 - a2 * b1; Dx = c1 * b2 - c2 * b1; Dy = a1 * c2 - a2 * c1; if (D == 0) { //nếu D = 0 và Dx + Dy = 0 thì phương trình vô số nghiệm, ngược lại thì vô nghiệm if (Dx + Dy == 0) printf("Hệ phương trình có vô số nghiệm"); else printf("Hệ phương trình vô nghiệm"); } //tính x và y theo công thức else { x = Dx / D; y = Dy / D; printf("Hệ phương trình có nghiệm (x, y) = (%.1f, %.1f)", x, y); } printf("n--------------------------n"); printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net"); }

Kết quả:

bai43 02 PNG

Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C++

Để giải phương trình bậc hai ẩn bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

 #include<iostream> using namespace std; int main(){ //khai báo các biến a1, b1, c1, a2, b2, c2 kiểu int int a1, b1, c1, a2, b2, c2; //khai báo các biến D, Dx, Dy, x, y kiểu float float D, Dx, Dy, x, y; cout<<"a1*x + b1*y = c1n"; cout<<"a2*x + b2*y = c2n"; cout<<"nNhập a1: "; cin>>a1; cout<<"nNhập b1: "; cin>>b1; cout<<"nNhập c1: "; cin>>c1; cout<<"nNhập a2: "; cin>>a2; cout<<"nNhập b2: "; cin>>b2; cout<<"nNhập c2: "; cin>>c2; //tính D, Dx, Dy theo công thức D = a1 * b2 - a2 * b1; Dx = c1 * b2 - c2 * b1; Dy = a1 * c2 - a2 * c1; if (D == 0) { //nếu D = 0 và Dx + Dy = 0 thì phương trình vô số nghiệm, ngược lại thì vô nghiệm if (Dx + Dy == 0) cout<<"Hệ phương trình có vô số nghiệm"; else cout<<"Hệ phương trình vô nghiệm"; } //tính x và y theo công thức else { x = Dx / D; y = Dy / D; cout<<"Hệ phương trình có nghiệm (x, y) = ("<<x<<","<<y<<")"; } cout<<"n--------------------------n"; cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net"; }

Kết quả:

bai43 03 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại

Tổng hợp 1000 bài tập C / C++

nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại

hoicode.com

để admin trả lời.

Nguồn:

freetuts.net

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive