Kiến thức

✅ Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

 

Bạn đang xem: ✅ Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Chương 1: Sự điện li

  • Bài 1: Sự điện li

  • Bài 2: Phân loại các chất điện li

  • Bài 3: Axit, bazơ và muối

  • Bài 4: Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ chỉ thị axit-bazơ

  • Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muối

  • Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

  • Bài 7: Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

  Chương 2: Nhóm Nitơ

  • Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ

  • Bài 10: Nitơ

  • Bài 11: Amoniac và muối amoni

  • Bài 12: Axit nitric và muối nitrat

  • Bài 13: Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ

  • Bài 14: Photpho

  • Bài 15: Axit photphoric và muối photphat

  • Bài 16: Phân bón hóa học

  • Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho

  Chương 3: Nhóm cacbon

  • Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon

  • Bài 20: Cacbon

  • Bài 21: Hợp chất của cacbon

  • Bài 22: Silic và hợp chất của silic

  • Bài 23: Công nghiệp silicat

  • Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

  Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

  • Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ

  • Bài 26: Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ

  • Bài 27: Phân tích nguyên tố

  • Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

  • Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử

  • Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  • Bài 31: Phản ứng hữu cơ

  • Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  Chương 5: Hiđrocacbon no

  • Bài 33: Ankan – Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp

  • Bài 34: Ankan – Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí

  • Bài 35: Ankan – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

  • Bài 36: Xicloankan

  • Bài 37: Luyện tập Ankan và xicloankan

  Chương 6: Hiđrocacbon không no

  • Bài 39: Anken – Danh pháp, cấu trúc và đồng phân

  • Bài 40: Anken – Tính chất, điều chế và ứng dụng

  • Bài 41: Ankađien

  • Bài 42: Khái niệm về tecpen

  • Bài 43: Ankin

  • Bài 44: Luyện tập hiđrocacbon không no

  Chương 7: Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

  • Bài 46: Benzen và ankylbenzen

  • Bài 47: Stiren và naphtalen

  • Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

  • Bài 49: Luyện tập so sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no

  Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol – Phenol

  • Bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

  • Bài 52: Luyện tập dẫn xuất hiđrocacbon

  • Bài 53: Ancol – Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

  • Bài 54: Ancol – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

  • Bài 55: Phenol

  • Bài 56: Luyện tập ancol, phenol

  Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

  • Bài 58: Anđehit và xeton

  • Bài 59: Luyện tập Anđehit và xeton

  • Bài 60: Axit cacboxylic – Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí

  • Bài 61: Axit cacboxylic – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

  • Bài 62: Luyện tập Axit cacboxylic

  HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP

   Chương 1: Sự điện li

   • Bài 1: Sự điện li

   • Bài 2: Phân loại các chất điện li

   • Bài 3: Axit, bazơ và muối

   • Bài 4: Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ chỉ thị axit-bazơ

   • Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muối

   • Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   • Bài 7: Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   Chương 2: Nhóm Nitơ

   • Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ

   • Bài 10: Nitơ

   • Bài 11: Amoniac và muối amoni

   • Bài 12: Axit nitric và muối nitrat

   • Bài 13: Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ

   • Bài 14: Photpho

   • Bài 15: Axit photphoric và muối photphat

   • Bài 16: Phân bón hóa học

   • Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho

   Chương 3: Nhóm cacbon

   • Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon

   • Bài 20: Cacbon

   • Bài 21: Hợp chất của cacbon

   • Bài 22: Silic và hợp chất của silic

   • Bài 23: Công nghiệp silicat

   • Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

   Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

   • Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ

   • Bài 26: Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ

   • Bài 27: Phân tích nguyên tố

   • Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

   • Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử

   • Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

   • Bài 31: Phản ứng hữu cơ

   • Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

   Chương 5: Hiđrocacbon no

   • Bài 33: Ankan – Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp

   • Bài 34: Ankan – Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí

   • Bài 35: Ankan – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

   • Bài 36: Xicloankan

   • Bài 37: Luyện tập Ankan và xicloankan

   Chương 6: Hiđrocacbon không no

   • Bài 39: Anken – Danh pháp, cấu trúc và đồng phân

   • Bài 40: Anken – Tính chất, điều chế và ứng dụng

   • Bài 41: Ankađien

   • Bài 42: Khái niệm về tecpen

   • Bài 43: Ankin

   • Bài 44: Luyện tập hiđrocacbon không no

   Chương 7: Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

   • Bài 46: Benzen và ankylbenzen

   • Bài 47: Stiren và naphtalen

   • Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

   • Bài 49: Luyện tập so sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no

   Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol – Phenol

   • Bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

   • Bài 52: Luyện tập dẫn xuất hiđrocacbon

   • Bài 53: Ancol – Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

   • Bài 54: Ancol – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

   • Bài 55: Phenol

   • Bài 56: Luyện tập ancol, phenol

   Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

   • Bài 58: Anđehit và xeton

   • Bài 59: Luyện tập Anđehit và xeton

   • Bài 60: Axit cacboxylic – Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí

   • Bài 61: Axit cacboxylic – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

   • Bài 62: Luyện tập Axit cacboxylic

   • Giải Hóa Học Lớp 11

   • Sách giáo khoa hóa học lớp 11

   • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 11

   • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11

   • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 11

   • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

   • Giải Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

   • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11

    

   Print Friendly, PDF & Email

   Bài giải này có hữu ích với bạn không?

   Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

   Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

   Bài trước

   Bài tiếp

   Bình luận

   Đăng vào

   Lớp 11

   Chuyên mục: Kiến thức

   Related Articles

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Check Also
   Close
   Back to top button