Bài tập tuần môn Toán lớp 6-Tuần 30-Toan123.vn

Bạn đang xem: Bài tập tuần môn Toán lớp 6-Tuần 30-Toan123.vn

Bài tập tuần môn Toán lớp 6 – Tuần 30

Phiếu bài tập – Tuần 30

Ôn tập các phép cộng trừ nhân chia phân số

Bài 1. Tìm x, biết:

Bài 2. Tính (tính hợp lý nếu có thể)

  1. .
  2.   

Bài 3. Cho phân số    phải cộng thêm vào tử số và trừ đi ở mẫu cùng với một số nguyên nào để được phân số có giá trị là   .

Bài 4. Tìm phân số biết rằng phân số đó có giá trị bằng phân số     và hiệu giữa tử số và mẫu số là 128.

Bài 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A =  .

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button