Kiến thức

Giải Bài Tập Hóa Học 11-Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

– Chọn bài -Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khácBài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơmBài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiênBài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 11

  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 11

  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11

  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 11

  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

  • Giải Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11

  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bạn đang xem: Giải Bài Tập Hóa Học 11-Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 1 (trang 159 SGK Hóa 11): Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2 ;     B. 3

C. 4 ;     D. 5

Hãy chọn đáp án đúng

Lời giải:

– Đáp án C

– 4 đồng phân hiđrocacbon thơm của C8H10 là:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 159 Sgk Hoa 11
Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 159 Sgk Hoa 11 1

Bài 2 (trang 159 SGK Hóa 11): Toluen và benzen cùng phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hiđro có xúc tác Ni, đun nóng; (4)Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của các phương trình xảy ra.

Lời giải:

Toluen và benzen cùng phản ứng hidro có xúc tác Ni

Đun nóng; Br2 có bột Fe đun nóng

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 2 Trang 159 Sgk Hoa 11 1

Bài 3 (trang 159 SGK Hóa 11): Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a. Toluen tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b. Đun nóng benzen với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 159 Sgk Hoa 11 1
Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 159 Sgk Hoa 11 2

Xem thêm: Hướng dẫn bấm máy tính casio giải phương trình bậc 2-ToanHoc.org

Bài 4 (trang 160 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất: benzen, hex-1-en và toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng

Lời giải:

– Cho các chất lần lượt tác dụng với dung dịch Br2, chất nào làm nhạt màu dung dịch Br2 thì đó là hex-1-en.

– Cho 2 chất còn lại qua dung dịch KMnO4, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 thì đó là toluen.

PTHH:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 4 Trang 160 Sgk Hoa 11 1

Bài 5 (trang 160 SGK Hóa 11): Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn thu được CO2 có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng của nước. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu dung dịch brom; khi đun nóng, X làm mất màu KMnO4.

a. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X?

b. Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa X với H2 (xúc tác Ni, đun nóng), với brom (có mặt bột Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3 và axit H2SO4 đậm đặc.

Lời giải:

MX = 3,17. 29 = 92 ⇒ 12x + y = 92 (1)

Gọi CTPT của X là CxHy:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 160 Sgk Hoa 11 4

mCO2 = 4,28mH2O ↔ 44x = 4,28. 18. (y/2) ⇒ y = 1,14x (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = 7, y = 8. CTPT của X là C7H8

Từ đề bài ⇒ CTCT của X là:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 160 Sgk Hoa 11 1
Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 160 Sgk Hoa 11 2
Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 160 Sgk Hoa 11 3

Benzen Hexen Toluen Eilen
H2, xúc tác Ni + + + +
Br2 (dd) + +
Br2 có Fe, đun nóng + +
Dd KMnO4, nóng + + +
HBr + +
H2O(xt H+) + +

Bài 6 (trang 160 SGK Hóa 11): Đánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo mẫu sau:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 160 Sgk Hoa 11

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 160 Sgk Hoa 11 1

Xem thêm: Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 5 trang 15 16 17 sgk Vật lí 7

Bài 7 (trang 160 SGK Hóa 11): Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78,0%.

Lời giải:

Phương trình phản ứng:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 7 Trang 160 Sgk Hoa 11 2

Do H = 78% nên lượng nitro benzen thu được là:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 7 Trang 160 Sgk Hoa 11 1

Bài 8 (trang 160 SGK Hóa 11): So sánh tính chất hoá học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hoá học của phản ứng để minh hoạ.

Lời giải:

a. Giống nhau: đều phản ứng thế

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 8 Trang 160 Sgk Hoa 11 2
Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 8 Trang 160 Sgk Hoa 11 3

b. Khác nhau:

Etylbenzen có tính chất giống ankan

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 8 Trang 160 Sgk Hoa 11 4

Stiren có tính chất giống anken

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 8 Trang 160 Sgk Hoa 11 5
Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 8 Trang 160 Sgk Hoa 11 6

Bài 9 (trang 160 SGK Hóa 11): Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học của stiren với:

a. H2O( xúc tác H2SO4)

b. HBr

c. H2 (theo tỉ lệ mol 1:1, xúc tác Ni)

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 9 Trang 160 Sgk Hoa 11

Xem thêm: Cẩm nang Hướng dẫn Xuất khẩu sang thị trường Mỹ-CNW

Bài 10 (trang 160 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hoá học phân biệt 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoá học đã dùng.

Lời giải:

– Cho 3 chất lỏng tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là stiren.

– Với 2 hỗn hợp phản ứng còn lại ta đem đun nóng, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 (nóng) thì là toluen, còn lại là benzen.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 10 Trang 160 Sgk Hoa 11

Bài 11 (trang 160 SGK Hóa 11): Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52,00 kg stiren. Tiến hành phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng stiren này thu được hỗn hợp A gồm polistiren và phần stiren chưa tham gia phản ứng. Biết 5,20 gam A vừa đủ làm mất màu của 60,00 ml dung dịch brom 0,15M.

a. Tính hiệu suất của phản ứng tách hiđro của etylbenzen.

b. Tính khối lượng stiren đã trùng hợp.

c. Polistren có phân tử khối trung bình bằng 3,12.105. Tính hệ số trùng hợp trung bình của polime.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 11 Trang 160 Sgk Hoa 11 1

nBr2 = 0,06.0,15 = 0,009(mol)

Theo định luật bảo toàn khố lượng: mA = msriren = 52,00 (kg) = 52.103 (g)

Theo đề bài: 5,2 g A tác dụng vừa đủ với 0,009 mol Br2

52.103g A tác dụng vừa đủ với 90 mol Br2

Theo (3): nstiren = nBr2 = 90(mol)

mstiren = 90.104 = 9360(g) = 9,36(kg)

Khối lượng stiren đã tham gia trùng hợp = mA – mstiren = 52 – 9,36 = 42,64 (kg)

c. Hệ số trùng hợp là: Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 11 Trang 160 Sgk Hoa 11 2

Bài 12 (trang 161 SGK Hóa 11): Trình bày cách đơn giản để thu được naphtalen tinh khiết từ hỗn hợp naphtalen có lẫn tạp chất không tan trong nước và không bay hơi.

Lời giải:

Úp miệng phễu có gắn giấy đục lỗ trên hỗn hợp naphtalen và tạp chất, đun nóng (lắp dụng cụ như hình 7.3/Sách giáo khoa trang 157), naphtalen thăng hoa tạo các tinh thể hình kim bám trên mặt giấy, ta thu được naphtalen tinh khiết.

Bài 13 (trang 161 SGK Hóa 11): Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 13 Trang 161 Sgk Hoa 11

a. Viết các phương trình hoá học thực hiện sự biến đổi trên?

b. Tính khối lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quá trình là 78%.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 13 Trang 161 Sgk Hoa 11 1

Theo phương trình phản ứng: nstiren = nbenzen

Nhưng do hiệu suất = 78,00%

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 13 Trang 161 Sgk Hoa 11 2

⇒ Khối lượng stiren = 1.104.104(g) = 1,04 (tấn)

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

– Chọn bài -Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khácBài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơmBài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiênBài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Bài tiếp

Bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button