Kiến thức

Giải Bài Tập Hóa Học 12-Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

– Chọn bài -Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềmBài 26: Kim loại kiềm thổBài 27: Nhôm và hợp chất của nhômBài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngBài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhômBài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 12

  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 12

  • Giải Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 12

  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12

  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12

  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bạn đang xem: Giải Bài Tập Hóa Học 12-Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 1 (trang 111 SGK Hóa 12): Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là :

A. ns1.

B. ns2.

C. ns2np1.

D. (n-1)dsxnsy.

Lời giải:

Đáp án A.

Bài 2 (trang 111 SGK Hóa 12): Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?

A. Ag+.

B. Cu2+.

C. Na+.

D. K+.

Lời giải:

Đáp án C.

M+ có cấu hình e là: 2s22p6.

⇒ cấu hình e của M là: 2s22p63s1

⇒ M là Na ⇒ M+ là Na+

Xem thêm: Tổng hợp các dạng phản ứng oxi hóa khử và phương pháp cân bằng

Bài 3 (trang 111 SGK Hóa 12): Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 g kali kim loại vào 362 g nước là kết quả nào sau đây?

A. 15,47%.

B. 13,87%.

C. 14%.

D. 14,04%.

Lời giải:

Đáp án C.

K + H2O → KOH + Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 111 Sgk Hoa 12 1 H2

Số mol K: nK = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 111 Sgk Hoa 12 2 = 1(mol)

Số mol KOH: nKOH = nK = 1(mol)

Khối lượng KOH là mKOH = 56.1 = 56 (g)

Số mol H2: nH2 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 111 Sgk Hoa 12 1 nK= 0,5(mol)

Khối lượng dung dịch là mdd = 39 + 362 – 0,5.2 = 400 (g)

Nồng độ C%KOH = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 111 Sgk Hoa 12 3 = 14%

Bài 4 (trang 111 SGK Hóa 12): Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân:

A. LiCl.

B. NaNO3.

C. KHCO3.

D. KBr.

Lời giải:

Đáp án C.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 111 Sgk Hoa 12

Xem thêm: Bội Chung Nhỏ Nhất Là Gì-Nêu Cách Tìm Bcnn Và Cho Ví Dụ

Bài 5 (trang 111 SGK Hóa 12): Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 g kim loại ở catot. Hãy xác định công thức phân tử của muối kim loại kiềm.

Lời giải:

CT muối clorua của KL kiềm là MCl

2MCl –dpnc→ 2M + Cl2

Khí ở anot là Cl2. Số mol Cl2: Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 111 Sgk Hoa 12 1

Số mol M là: nM = 0,04. 2 = 0,08 (mol)

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 111 Sgk Hoa 12 2 → M là K

Công thức muối KCl

Bài 6 (trang 111 SGK Hóa 12): Cho 100g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl để lấy khí CO2 sục vào dung dịch chứa 60 g NaOH. Tính khối lượng muối natri thu được.

Lời giải:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 111 Sgk Hoa 12 6

K = 1,5 → phản ứng tạo hai muối NaHCO3 và Na2CO3

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 111 Sgk Hoa 12 7

Gọi x, y lần lượt là số mol NaHCO3 và Na2CO3

Theo bài ra ta có hệ

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 111 Sgk Hoa 12 8

Khối lượng NaHCO3 m = 84.0,5 = 42 (g)

Khối lượng Na2CO3 m = 106.0,5 = 53 (g)

Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là: 42 + 53 = 95 (g)

Thành phần % theo khối lượng các chất

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 111 Sgk Hoa 12 5

Xem thêm: Công suất tiêu thụ là gì? Cách tính công suất tiêu thụ điện, dòng điện

Bài 7 (trang 111 SGK Hóa 12): Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 7 Trang 111 Sgk Hoa 12 1

Gọi y, x lần lượt là số mol NaHCO3 và Na2CO3

Theo bài ra ta có hệ

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 7 Trang 111 Sgk Hoa 12 2

Thành phần % theo khối lượng các chất

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 7 Trang 111 Sgk Hoa 12 3

Bài 8 (trang 111 SGK Hóa 12): Cho 3,1 g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 ở đktc và dung dịch kiềm.

a) Xác định tên 2 KL đó và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại

b) Tính thể tích dd HCl 2M cần dùng để trung hòa dd kiềm và khối lượng muối clorua thu được.

Lời giải:

a. Gọi công thức chung cho hai kim loại kiềm là M

Số mol H2: nH2 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12 5 = 0,05(mol)

PTHH: Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12

Theo pt: nM = 2. nH2 = 2. 0,05 = 0,1(mol)

⇒ M = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12 6 = 31 → Na, K

Gọi x, y lần lượt là số mol của Na và K trong hỗn hợp

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12 1

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12 2

b. Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12 3

Theo pt: nHCl = nMOH = 0,1 (mol)

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12 7

m(MCl) = 0,1.(31 + 35,5) = 6,65(g)

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

– Chọn bài -Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềmBài 26: Kim loại kiềm thổBài 27: Nhôm và hợp chất của nhômBài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngBài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhômBài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Bài tiếp

Bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button