Kiến thức

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 1: Phương Trình Tổng Quát Của Đường Thẳng (Nâng Cao)

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

– Chọn bài -Bài 1: Phương trình tổng quát của đường thẳngBài 2: phương trình tham số của đường thẳngBài 3: Khoảng cách và gócBài 4: Đường trònBài 5: Đường elipBài 6: Đường hypebolBài 7: Đường parabolBài 8: Đường CônicÔn tập chương 3Bài tập ôn tập Cuối năm

 • Giải Toán Lớp 10

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 10

 • Sách Giáo Viên Đại Số Lớp 10

 • Sách giáo khoa đại số 10

 • Sách giáo khoa hình học 10

 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 10

 • Sách giáo khoa đại số 10 nâng cao

 • Sách Giáo Viên Đại Số Lớp 10 Nâng Cao

 • Sách giáo khoa hình học 10 nâng cao

 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 10 Nâng Cao

 • Sách Bài Tập Đại Số Lớp 10

 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 10

 • Sách Bài Tập Đại Số Lớp 10 Nâng Cao

 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 10 Nâng Cao

Sách giải toán 10 Bài 1: Phương trình tổng quát của đường thẳng (Nâng Cao) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bạn đang xem: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 1: Phương Trình Tổng Quát Của Đường Thẳng (Nâng Cao)

Bài 1 (trang 79 sgk Hình học 10 nâng cao): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Đường thẳng song song với trục Ox có phương trình y = m(m ≠ 0)

b) Đường thẳng song song với trục Oy có phương trình x = m2 + 1

c) Phương trình y = kx + b là phương trình của đường thẳng:

d) Các đường thẳng đều có phương trình dạng y = kx + b.

e) Đường thẳng đi qua 2 điểm A(a;0) và B(0;b) có phương trình x/a + y/b = 1

Lời giải:

Giải bài 1 trang 79 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 1 trang 79 SGK Hình học 10 nâng cao

• Các mệnh đề đúng b ; c ; a.

• Các mệnh đề sai d ; e.

Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai Trang 79 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Xem thêm: Phần mềm trình chiếu là gì? Cách tạo bài trình chiếu Slide Powerpoint đẹp

Bài 2 (trang 79 sgk Hình học 10 nâng cao): Viết phương trình tổng quát của:

a) Đường thẳng Ox

b) Đường thẳng Oy

c) Đường thẳng đi qua M(xₒ ; yₒ) và song song với Ox;

d) Đường thẳng đi qua M(xₒ ; yₒ) và vuông góc với Ox;

e) Đường thẳng đi qua OM, với M(xₒ ; yₒ) khác điểm O.

Lời giải:

Giải bài 2 trang 79 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 2 trang 79 SGK Hình học 10 nâng cao

Do đường thẳng Ox đi qua O(0 ; 0) và vuông góc với j (0;1)

Ox có phương trình tổng quát là y = 0

Do đường thẳng Oy đi qua O(0 ; 0) và vuông góc với i (1;0)

Đường thẳng Oy có phương trình x = 0

Do đường thẳng qua M(xₒ ; yₒ) và vuông góc với j (0 ; 1)

Đường thẳng có phương trình 0 (x – xₒ) + 1(y – yₒ) = 0

hay y – yₒ = 0 (yₒ ≠ 0 )

Do đường thẳng qua M(xₒ ; yₒ) và vuông góc với i (1;0)

Ax + By = 0 mặt khác : đường thẳng đi qua M(xₒ ; yₒ)

Axₒ + Byₒ = 0

Lấy A = yₒ => B = xₒ

Do đó đường thẳng có phương trình : yₒx – xₒy = 0

Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai Trang 79 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Bài 3 (trang 80 sgk Hình học 10 nâng cao): Cho tam giác ABC có phương trình các đường thẳng AB, BC, CA

AB: 2x – 3y – 1 = 0

BC: x + 3y + 7 =0

CA: 5x – 2y + 1 =0

Viết phương trình đường cao của tam giác kể từ đỉnh B.

Lời giải:

Giải bài 3 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 3 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 3 Trang 80 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 3 Trang 80 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Xem thêm: SỐT XUẤT HUYẾT: CHỚ TÙY TIỆN TRUYỀN DỊCH

Bài 4 (trang 80 sgk Hình học 10 nâng cao): Cho 2 điểm P(4 ; 0) ; Q(0 ; 2)

a) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(3 ; 2) và song song với đường thẳng PQ;

b) Viết phương trình đường trung trực của đoạn PQ.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 4 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 4 Trang 80 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 4 Trang 80 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Xem thêm: Cách tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng-Wiki Cách Làm

Bài 5 (trang 80 sgk Hình học 10 nâng cao): Cho đường thẳng d: x – y = 0 và điểm M(2;1)

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đối xứng của d qua điểm M;

b) Tìm hình chiếu của điểm M trên đường thẳng d.

Lời giải:

Giải bài 5 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 5 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 5 Trang 80 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 5 Trang 80 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

Bài 6 (trang 80 sgk Hình học 10 nâng cao): Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau và tìm giao điểm của chúng (nếu có)

a) 2x – 5y + 3 = 0 và 5x + 2y – 3 =0

b) x – 3y + 4 = 0 và 0,5x – 1,5y + 4 =0

c) 10x + 2y – 3 = 0 và 5x + y – 1,5 = 0

Lời giải:

Giải bài 6 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 6 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 6 Trang 80 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao
Giải Toán 10 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 10 nâng cao Bai 6 Trang 80 Sgk Hinh Hoc 10 Nang Cao

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

– Chọn bài -Bài 1: Phương trình tổng quát của đường thẳngBài 2: phương trình tham số của đường thẳngBài 3: Khoảng cách và gócBài 4: Đường trònBài 5: Đường elipBài 6: Đường hypebolBài 7: Đường parabolBài 8: Đường CônicÔn tập chương 3Bài tập ôn tập Cuối năm

Bài tiếp

Bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button