Kiến thức

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 3: Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác

Chương 5: Đạo hàm

– Chọn bài -Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: Quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm

 • Sách giáo khoa đại số và giải tích 11

 • Sách Giáo Viên Đại Số Và Giải Tích Lớp 11

 • Sách giáo khoa hình học 11

 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 11

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 11

 • Sách Giáo Viên Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Nâng Cao

 • Sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao

 • Sách giáo khoa hình học 11 nâng cao

 • Giải Toán Lớp 11 Nâng Cao

 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 11 Nâng Cao

 • Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11

 • Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Nâng Cao

 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 11 Nâng Cao

Sách giải toán 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 11 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 3 trang 163: Tính Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 Tra Loi Cau Hoi Toan 11 Dai So Bai 3 Trang 163 1 bằng máy tính bỏ túi.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 Tra Loi Cau Hoi Toan 11 Dai So Bai 3 Trang 163 2

Lời giải:

y’ = (sin⁡(π/2 – x) )’

Đặt u = π/2 – x thì u’ = -1

y’ = u’ cos⁡u = -1 cos⁡(π/2 – x) = -sin⁡x

Do cos⁡(π/2 – x) = sin⁡x

Tính đạo hàm của hàm số Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 Tra Loi Cau Hoi Toan 11 Dai So Bai 3 Trang 166 1

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 Tra Loi Cau Hoi Toan 11 Dai So Bai 3 Trang 166 2

Lời giải:

Đặt u = π/2 – x thì u’ = -1

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 Tra Loi Cau Hoi Toan 11 Dai So Bai 3 Trang 167

Do cos⁡(π/2-x) = sin⁡x

Bạn đang xem: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 3: Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác

Bài 1 (trang 168 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

Bài 1 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 1 Trang 168 Sgk Dai So 11

Lời giải:

Giải bài 1 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 1 Trang 168 Sgk Dai So 11 2

Giải bài 1 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 1 Trang 168 Sgk Dai So 11 3

Giải bài 1 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 1 Trang 168 Sgk Dai So 11 4

Giải bài 1 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 1 Trang 168 Sgk Dai So 11 5

Bài 2 (trang 168 SGK Đại số 11): Giải các bất phương trình sau :

Bài 2 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 2 Trang 168 Sgk Dai So 11

Lời giải:

Giải bài 2 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 2 Trang 168 Sgk Dai So 11 2
Giải bài 2 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 2 Trang 168 Sgk Dai So 11 3
Giải bài 2 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 2 Trang 168 Sgk Dai So 11 4
Giải bài 2 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 2 Trang 168 Sgk Dai So 11 5

Xem thêm: Hệ tri thức Việt số hóa kết nối triệu con tim, triệu khối óc người Việt Nam

Bài 3 (trang 169 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

Bài 3 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 3 Trang 169 Sgk Dai So 11 3

Lời giải:

Giải bài 3 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 3 Trang 169 Sgk Dai So 11 1
Bài 3 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 3 Trang 169 Sgk Dai So 11 4
Bài 3 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 3 Trang 169 Sgk Dai So 11 5
Bài 3 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 3 Trang 169 Sgk Dai So 11 6

Bài 4 (trang 169 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Bài 4 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 4 Trang 169 Sgk Dai So 11

Lời giải:

a. y’ = [(9 – 2x)(2x3 – 9x2 + 1)]’

        = (9 – 2x)’ (2x3 – 9x2 + 1) + (9 – 2x)(2x3 – 9x2 + 1)’

        = -2.(2x3 – 9x2 + 1) + (9 – 2x)(6x2 – 18x)

        = -4x3 + 18x2 – 2 + 54x2 – 12x3 – 162x + 36x2

        = -16x3 + 108x2 – 162x – 2.

Giải bài 4 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 4 Trang 169 Sgk Dai So 11 2
Giải bài 4 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 4 Trang 169 Sgk Dai So 11 3
Giải bài 4 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 4 Trang 169 Sgk Dai So 11 4
Giải bài 4 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 4 Trang 169 Sgk Dai So 11 5

Xem thêm: Tuyển tập các bài giảng về phương trình lượng giác lớp 11 tại trung tâm luyện thi EDUFLY

Bài 5 (trang 169 sgk Đại Số 11): Tính …

Bài 5 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 5 Trang 169 Sgk Dai So 11

Lời giải:

Giải bài 5 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 5 Trang 169 Sgk Dai So 11 2

Bài 6 (trang 169 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc x:

Bài 6 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 6 Trang 169 Sgk Dai So 11 3

Lời giải:

Giải bài 6 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 6 Trang 169 Sgk Dai So 11 1
Giải bài 6 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 6 Trang 169 Sgk Dai So 11 4
Giải bài 6 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 6 Trang 169 Sgk Dai So 11 5

Xem thêm: Một số cách tính tích phân suy rộng

Bài 7 (trang 169 SGK Đại số 11 ): Giải phương trình f'(x) = 0, biết rằng:

Bài 7 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 7 Trang 169 Sgk Dai So 11

Lời giải:

Giải bài 7 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 7 Trang 169 Sgk Dai So 11 1
Giải bài 7 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 7 Trang 169 Sgk Dai So 11 3
Giải bài 7 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 7 Trang 169 Sgk Dai So 11 4
Giải bài 7 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 7 Trang 169 Sgk Dai So 11 5
Giải bài 7 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 7 Trang 169 Sgk Dai So 11 6

Bài 8 (trang 169 SGK Đại số 11): Giải bất phương trình f'(x) > g'(x), biết rằng :

Bài 8 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 8 Trang 169 Sgk Dai So 11

Lời giải:

Giải bài 8 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 8 Trang 169 Sgk Dai So 11 2
Giải bài 8 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 8 Trang 169 Sgk Dai So 11 3

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

– Chọn bài -Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: Quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm

Bài tiếp

Bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button