Kiến thức

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Bài 3: Lôgarit (Nâng Cao)

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

– Chọn bài -Luyện tập (trang 78)Bài 2: Lũy thừa với số mũ thựcBài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉBài 4: Số e và lôgarit tự nhiênLuyện tập (trang 92-93)Luyện tập (trang 81-82)Bài 3: LôgaritBài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgaritBài 6: Hàm số lũy thừaLuyện tập (trang 117-118)Bài 7: Phương trình mũ và lôgaritBài 9: Bất phương trình mũ và lôgaritCâu hỏi và bài tập ôn tập chương 2Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgaritLuyện tập (trang 127)Bài tập trắc nghiệm khách quan-2

 • Sách giáo khoa đại số và giải tích 12

 • Sách giáo khoa hình học 12

 • Sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao

 • Sách giáo khoa hình học 12 nâng cao

 • Giải Toán Lớp 12

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 12

 • Sách Giáo Viên Giải Tích Lớp 12

 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12

 • Sách Giáo Viên Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao

 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12 Nâng Cao

 • Sách Bài Tập Giải Tích Lớp 12

 • Sách Bài Tập Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao

 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12 Nâng Cao

 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12

Sách giải toán 12 Bài 3: Lôgarit (Nâng Cao) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 12 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bạn đang xem: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Bài 3: Lôgarit (Nâng Cao)

Bài 23 (trang 89 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Chọn câu khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

a) Cơ số của lôgarit là một số thực bất kì.

b) Cơ số của lôgarit phải là số nguyên.

c) Cơ số của lôgarit phải là số nguyên dương.

d) Cơ số của lôgarit phải là số nguyên dương khác 1.

Lời giải:

Câu d. vì theo định nghĩa lôgarit

Bài 24 (trang 89 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Trong các định nghĩa sau khẳng định nào đúng khẳng định nào sai?

a) Có lôgarit của một số thực bất kì.

b) Chỉ có lôgarit của một số thực dương.

c) Chỉ có lôgarit của một số thực dương khác 1.

d) Chỉ có lôgarit của một số thực lớn hơn 1.

Lời giải:

Đáp án: a ) sai    b) đúng   c) sai   d) sai

Xem thêm: Các dạng toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch Kiềm NaOH, Ba(OH)2 Phương pháp giải và Bài tập

Bài 25 (trang 90 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Điền thêm vế còn lại của đẳng thức và bổ sung điều kiện để có đẳng thức đúng.

a. loga⁡(xy)=⋯     b. …=loga⁡⁡x-loga⁡⁡y

c. loga⁡x2=⋯     d. alogab =⋯

Lời giải:

a. loga⁡(xy)=loga⁡⁡x+loga⁡⁡y     b. loga⁡(x/y)=loga⁡⁡x-loga⁡⁡y

c. loga⁡x2=2 loga⁡⁡x     d. alogab =b

Bài 26 (trang 90 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Trong mỗi mệnh đề sau, hãy tìm điều kiện của a để có mệnh đề đúng:

a) loga⁡x⊂loga⁡y <=> 0 < x < y

b) loga⁡⁡x⊂loga⁡⁡y <=> x > y > 0

Lời giải:

a) a > 1

b) 0 < a < 1

Xem thêm: Viết phương trình đường tròn bằng máy tính Casio FX 570ES Plus-Bài giảng 365

Bài 27 (trang 90 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Hãy tìm lôgarit của mỗi số sau theo cơ số 3.

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 27 Trang 90 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao

Lời giải:

log3⁡3=1;log3⁡⁡81=log3⁡34=4 log3⁡3=4

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 27 Trang 90 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 1

Bài 28 (trang 90 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tính:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 28 Trang 90 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao

Lời giải:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 28 Trang 90 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 1

Xem thêm: Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng xác định-7scv: Học các môn từ lớp 1 đến lớp 12

Bài 29 (trang 90 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tính:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 29 Trang 90 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao

Lời giải:

3log218 =18;35log32=3log224 =25 = 32

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 29 Trang 90 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao 1

Bài 30 (trang 90 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm x, biết:

a) log5x=4

b) log2⁡(5-x)=3

c) log3⁡(x+2)=3

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 30 Trang 90 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao

Lời giải:

a) log5⁡x=4 <=> x=54

b) log2⁡(5-x)=3 <=> 5-x=23 <=> x=5-23=-3

c) log3⁡(x+2)=3 <=> x+2=33 <=> x=33-2=7

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 30 Trang 90 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao

Bài 31 (trang 90 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Biểu thị logarit sau đây theo logarit thập phân (rồi cho kết quả bẳng máy tính, làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

log725;log58;log9⁡0,75;log0,75⁡1,13

Lời giải:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao Bai 31 Trang 90 Sgk Giai Tich 12 Nang Cao

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

– Chọn bài -Luyện tập (trang 78)Bài 2: Lũy thừa với số mũ thựcBài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉBài 4: Số e và lôgarit tự nhiênLuyện tập (trang 92-93)Luyện tập (trang 81-82)Bài 3: LôgaritBài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgaritBài 6: Hàm số lũy thừaLuyện tập (trang 117-118)Bài 7: Phương trình mũ và lôgaritBài 9: Bất phương trình mũ và lôgaritCâu hỏi và bài tập ôn tập chương 2Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgaritLuyện tập (trang 127)Bài tập trắc nghiệm khách quan-2

Bài tiếp

Bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button