Kiến thức

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 1: Điểm. Đường Thẳng

Phần Hình học – Chương 1: Đoạn thẳng

– Chọn bài -Bài 1: Điểm. Đường thẳngBài 2: Ba điểm thẳng hàngBài 3: Đường thẳng đi qua hai điểmBài 5: TiaLuyện tập trang 113Bài 6: Đoạn thẳngBài 7: Độ dài đoạn thẳngBài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dàiBài 10: Trung điểm của đoạn thẳngÔn tập phần hình học (Câu hỏi – Bài tập)

  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6

  • Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1

  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 tập 2

  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 1

  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 2

  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1

  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 2

Sách giải toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bạn đang xem: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 1: Điểm. Đường Thẳng

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 1 trang 104: Nhìn hình 5:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 1 Bai 1 Trang 104 1

a) Xét xem các điểm C, E thuộc hay không thuộc đường thẳng a,

b) Điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào ô trống:

C Giải bài tập Toán 6 | Giải toán O Trong a;        E Giải bài tập Toán 6 | Giải toán O Trong a.

c) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và hai điểm khác nữa không thuộc đường thẳng a.

Lời giải

a) Điểm C thuộc đường thẳng a; Điểm E không thuộc đường thẳng a

b) C ∈ a;        E ∉ a.

c)

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 1 Bai 1 Trang 104 2

Hai điểm A, B thuộc đường thẳng a

Hai điểm D, F không thuộc đường thẳng a

Bài 1 (trang 104 SGK Toán 6 Tập 1): Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6.

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 1 Trang 104

Hình 6

Lời giải:

Tên các điểm thường kí hiệu bằng các chữ cái in hoa

Tên các đường thẳng thường được kí hiệu bằng các chữ cái thường.

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 1 Trang 104 1

Xem thêm: Công suất máy biến áp và cách lựa chọn-ý nghĩa hệ số công suất . Máy biến áp Đông Anh

Bài 2 (trang 104 SGK Toán 6 Tập 1): Vẽ ba điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c.

Lời giải:

Có nhiều cách vẽ, mỗi điểm được biểu diễn bởi một dấu chấm. Điểm có thể thuộc hoặc không thuộc đường thẳng. Các bạn có thể vẽ như sau:

Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 2 Trang 104

Bài 3 (trang 104 SGK Toán 6 Tập 1): Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào?

Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b) Những đường thằng nào đi qua điểm B? Những đường thẳng nào đi qua điểm C? Ghi kết quả bằng kí hiệu

c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 3 Trang 104

Hình 7

Lời giải:

a) Điểm A thuộc các đường thẳng n, q. Kí hiệu A ∈ n; A ∈ q.

Điểm B thuộc các đường thẳng m, n, p. Kí hiệu B ∈ m; B ∈ n; B ∈ p.

b) Các đường thẳng đi qua điểm B là m, n, p. Kí hiệu B ∈ m; B ∈ n; B ∈ p.

Các đường thẳng đi qua điểm C là m , q. Kí hiệu C ∈ m , C ∈ q.

c) Điểm D nằm trên đường thẳng q. Kí hiệu D ∈ q.

Điểm D không nằm trên các đường thẳng m, n, p. Kí hiệu D ∉ m, D ∉ n, D ∉ p.

Xem thêm: Topicanative-Website học tiếng Anh

Bài 4 (trang 105 SGK Toán 6 Tập 1): Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b) Điểm B nằm trên đường thẳng b.

Lời giải

a) Điểm C năm trên đường thằng a:

Cách vẽ: Vạch một vạch thẳng theo thước kẻ. Đặt tên là đường thẳng a.

Trên vạch thẳng đó, chấm 1 điểm. Đặt tên là điểm C.

Giải bài 4 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 4 Trang 105

b) Điểm B nằm ngoài đường thẳng b :

Cách vẽ : Vạch một vạch thẳng theo thước kẻ. Đặt tên là đường thẳng b.

Chấm 1 điểm ngoài đường thẳng đó. Đặt tên là điểm B.

Giải bài 4 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 4 Trang 105 1

Bài 5 (trang 105 SGK Toán 6 Tập 1): Vẽ hình theo các ký hiệu sau A ∈ p và B ∉ q.

Lời giải

A ∈ p.

Cách vẽ: Vạch một vạch thẳng theo thước kẻ. Đặt tên là đường thẳng p.

Trên vạch thẳng đó, chấm 1 điểm. Đặt tên là điểm A.

Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 5 Trang 105 2

B ∉ q

Cách vẽ: Vạch một vạch thẳng theo thước kẻ. Đặt tên là đường thẳng q.

Chấm 1 điểm ngoài đường thẳng q. Đặt tên là điểm B.

Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 5 Trang 105 3

Xem thêm: Ngôn ngữ Anh-Trường Đại học FPT

Bài 6 (trang 105 SGK Toán 6 Tập 1): Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m.

a) Vẽ hình và viết kí hiệu.

b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Lời giải

a) Kí hiệu A ∈ m, B ∉ m.

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 6 Trang 105 4

b) Có vô số điềm khác điểm A cũng thuộc đường thẳng m .Chẳng hạn ta vẽ hai điểm C và D thuộc m. Kí hiệu C ∈ m; D ∈ m.

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 6 Trang 105 5

c) Có vô số điểm khác điểm B không thuộc m. Chẳng hạn ta vẽ hai điểm M và N không thuộc m. Kí hiệu M ∉ m; N ∉ m.

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 6 Trang 105 6

Bài 7 (trang 105 SGK Toán 6 Tập 1): Đố Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh một đường thẳng không?

Lời giải

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng.

Giải bài 7 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 7 Trang 105

Bài 7 (trang 105 SGK Toán 6 Tập 1): Đố Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh một đường thẳng không?

Lời giải

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng.

Giải bài 7 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán Bai 7 Trang 105

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

– Chọn bài -Bài 1: Điểm. Đường thẳngBài 2: Ba điểm thẳng hàngBài 3: Đường thẳng đi qua hai điểmBài 5: TiaLuyện tập trang 113Bài 6: Đoạn thẳngBài 7: Độ dài đoạn thẳngBài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dàiBài 10: Trung điểm của đoạn thẳngÔn tập phần hình học (Câu hỏi – Bài tập)

Bài tiếp

Bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button