Kiến thức

Giải Bài Tập Vật Lí 10-Bài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song (Nâng Cao)

Chương 3: Tĩnh học vật rắn

– Chọn bài -Bài 26: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâmBài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song songBài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song songBài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố địnhBài 30: Thực hành: Tổng hợp hai lực

  • Giải Vật Lí Lớp 10

  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 10

  • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10

  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 10

  • Sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao

  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao

  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10

  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao

Giải Bài Tập Vật Lí 10 – Bài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Câu c1 (trang 125 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Trọng tâm O của vòng nhẫn ở đâu?

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao Bai C1 Trang 125 Sgk Vat Ly 10 Nang Cao

Lời giải:

Trọng tâm O của vòng nhẫn là tâm của vòng nhẫn, cũng chính là điểm đồng quy của các lực: F1, F2P.

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao Bai C1 Trang 125 Sgk Vat Ly 10 Nang Cao 1

Câu 1 (trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song là gì?

Lời giải:

– Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song:

    + Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy.

    + Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.

Câu 2 (trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Có gì khác nhau giữa điều kiện cân bằng của chất điểm và của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song?

Lời giải:

* Giống nhau: điều kiện cân bằng của chất điểm và của vật rắn dưới tác dụng của ba lực đều có tính đồng phẳng, đồng quy của ba lực và hợp lực của chúng phải bằng không:

F1+ F2+ F3= 0

* Khác nhau:

    + Ba lực cùng tác dụng lên chất điểm tất nhiên cùng điểm đặt – tức tất nhiên là đồng quy.

    + Trong vật rắn, ba lực đồng quy có điểm đặt có thể khác nhau nhưng có giá cắt nhau tại một điểm – điểm đó chính là điểm đồng quy.

Do vậy, cách phát biểu điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song có tính lập luận chứng tỏ rằng ba lực là đồng quy.

Câu 3 (trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Định nghĩa hợp lực của hai lực tác dụng lên một vật rắn. Hai lực tác dụng lên vật rắn như thế nào thì có hợp lực?

Lời giải:

– Hợp lực của hai lực (đồng thời) tác dụng lên một vật rắn là một lực có tác dụng đối với vật (giống hệt) như hai lực ấy.

– Hai lực tác dụng lên một vật rắn có giá đồng quy thì bao giờ cũng có hợp lực.

Bài 1 (trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên một vật rắn là cân bằng?

A. Ba lực đồng quy

B. Ba lực đồng phẳng

C. Ba lực đồng phẳng và đồng quy

D. Hợp lực của hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba

Lời giải:

Đáp án D

Bài 2 (trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một quả cầu có trọng lượng P = 40N được treo vào tường nhờ một sợi dây hợp với mặt tường một góc α = 30o. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Hãy xác định lực căng của dây và phản lực của tường tác dụng lên quả cầu (hình 27.7).

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao Bai 2 Trang 126 Sgk Vat Ly 10 Nang Cao

Lời giải:

Chọn D.

Quả cầu chịu tác dụng của 3 lực: Trọng lực P; phản lực N và lực căng T.

Khi quả cầu nằm cân bằng, không có ma sát, thì phương của dây treo đi qua tâm O của quả cầu.

P+ N+ T = 0hay P+ N= –TP+ N= T’

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao Bai 2 Trang 126 Sgk Vat Ly 10 Nang Cao 1

Từ hình vẽ ta có:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao Bai 2 Trang 126 Sgk Vat Ly 10 Nang Cao 2

Vì T = T’ nên lực căng của dây là T’ = 46,2N

N = P.tanα = 40.tan30o = 23,1N

Bài 3 (trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một ngọn đèn có khối lượng m = 1kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây. Dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 8N.

a) Chứng minh rằng không thể treo ngọn đèn này vào một đầu dây.

b) Người ta đã treo đèn này bằng cách luồn sợi dây qua một cái móc của đèn và hai đầu dây được gắn chặt trên trần nhà (hình 27.8). Hai nửa sợi dây có chiều dài bằng nhau và hợp với nhau một góc bằng 60o. Hỏi lực căng của mỗi nửa sợi dây là bao nhiêu?

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao Bai 3 Trang 126 Sgk Vat Ly 10 Nang Cao

Lời giải:

a) Khi treo ngọn đèn vào một đầu dây, để đèn nằm cân bằng thì T+ P= 0.

Về độ lớn P = T = m.g = 1.9,8 = 9,8N > Tmax = 8N nên dây sẽ bị đứt. Vậy không thể treo đèn vào một đầu dây.

b) Ngọn đèn chịu tác dụng của 3 lực: Trọng lực P; hai lực căng T1T2, các lực được biểu diễn như hình vẽ.

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao Bai 3 Trang 126 Sgk Vat Ly 10 Nang Cao 1

Khi ngọn đèn nằm cân bằng ta có:

P+ T1+ T2= 0 hay P+ T’= 0 với T’= T1+ T2

→ P = T’

Vì T1 = T2 và (T1,T2) = 60o nên từ hình vẽ

⇒ T’ = 2T1.cos30o = T1.√3

T’ = P = m.g = 9,8N

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao Bai 3 Trang 126 Sgk Vat Ly 10 Nang Cao 2

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

– Chọn bài -Bài 26: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâmBài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song songBài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song songBài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố địnhBài 30: Thực hành: Tổng hợp hai lực

Bài tiếp

Bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button