Kiến thức

Giải Bài Tập Vật Lí 12-Bài 3: Con lắc đơn

Chương 1: Dao động cơ

– Chọn bài -Bài 1: Dao động điều hòaBài 2: Con lắc lò xoBài 3: Con lắc đơnBài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bứcBài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-NenBài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 nâng cao

  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 12

  • Giải Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao

  • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12

  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 12

  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao

  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12

  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao

Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 3: Con lắc đơn giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

C1 trang 15 SGK: Chứng tỏ rằng đối với những góc lệch nhỏ hơn 20o thì độ chênh lệch giữa sinα và α (rad) không đến 1%.

Trả lời:

Ta kiểm nghiệm với các góc lệch nhỏ bằng 20o, ta có sinα ≈ α (rad)

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Tra Loi Cau Hoi Sgk Vat Ly 12 Bai 3

Do đó độ chênh lệch giữa sinα và α là:

0,3491 – 0,3420 = 0,0071 = 0,7%

C2 trang 15 SGK: Có nhận xét gì về chu kì của con lắc đơn?

Trả lời:

Chu kì con lắc

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Tra Loi Cau Hoi Sgk Vat Ly 12 Bai 3 1

Ta thấy chu kì T phụ thuộc vào chiều dài dây l và gia tốc trọng trường g.

T tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài l và tỉ lệ nghịch căn bậc hai của gia tốc trọng trường g.

T tăng khi chiều dài l tăng hoặc gia tốc trọng trường giảm

T giảm khi chiều dài l giảm hoặc gia tốc trọng trường tăng.

C3 trang 16 SGK: Hãy mô tả một cách định tính sự biến đổi năng lượng của con lắc, khi nó đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng và khi nó đi từ vị trí cân bằng ra vị trí biên.

Trả lời:

Khi con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì : s giảm (thế năng giảm), v tăng (động năng tăng).

– Tại vị trí cân bằng: s = 0 (thế năng bằng 0), v cực đại (động năng cực đại).

– Khi con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên: s tăng (thế năng tăng), v giảm (động năng giảm)

– Tại vị trí biên: s cực đại (thế năng cực đại), v = 0 (động năng bằng 0).

Vậy: Trong quá trình dao động đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng hay đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên, khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại.

Bạn đang xem: Giải Bài Tập Vật Lí 12-Bài 3: Con lắc đơn

Bài 1 (trang 17 SGK Vật Lý 12): Thế nào là con lắc đơn ? Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học.

Chứng minh rằng khi dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)), dao động của con lắc đơn là dao động điều hòa.

Lời giải:

Con lắc đơn gồm một vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l.

Khảo sát con lắc về mặt động lực học:

Xét con lắc đơn như hình vẽ :

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 1 Trang 17 Sgk Vat Ly 12

– Từ vị trí cân bằng kéo nhẹ quả cầu lệch khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ rồi thả ra. Con lắc dao động quanh vị trí cân bằng.

– Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ trái sang phải.

– Tai vị trí M bất kì vật m được xác định bởi li độ góc α = ∠OCM hay về li độ cong là S = cung OM = l.α

Lưu ý: α, s có giá trị dương khi lệch khỏi vị trí cân bằng theo chiều dương và ngược lại.

– Tại vị trí M, vật chịu tác dụng trọng lực P và lực căng T.

P được phân tích thành 2 thành phần: Pn theo phương vuông góc với đường đi, Pt theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo.

Lực căng T và thành phần Pn vuông góc với đường đi nên không làm thay đổi tốc độ của vật.

Thành phần lực Pt là lực kéo về có giá trị Pt = -mgsinα (1)

Nếu li độ góc α nhỏ thì sinα ≈ α (rad) thì Pt = -mgα = -mgs/l so sánh với lực kéo về của con lắc lò xo F = -kx.

Ta thấy mg/l có vai trò của k → l/g = m/k

Vậy khi dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)), con lắc đơn dao động điều hòa.

Phương trình s = s0.cos(ωt + φ)

Xem thêm: Á khoa ĐH Ngoại thương chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi môn Hóa học hiệu quả

Bài 2 (trang 17 SGK Vật Lý 12): Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ.

Lời giải:

Chu kì dao động của con lắc đơn khi dao động nhỏ

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 2 Trang 17 Sgk Vat Ly 12 1

Bài 3 (trang 17 SGK Vật Lý 12): Viết biểu thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch α bất kì.

Lời giải:

Động năng của con lắc tại vị trí góc lệch α bất kì

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 3 Trang 17 Sgk Vat Ly 12

Thế năng của con lắc tại vị trí góc lệch α bất kì Wt = mgl.(1 – cosα) (mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng)

Cơ năng: Nếu bỏ qua mọi ma sát thì cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn.

W = Wt + Wđ = mv2/2 + mgl.(1 – cosα) = hằng số

Khi con lắc dao động khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại.

Xem thêm: Toán 9-Hàm số bậc nhất-GV-Hồ Minh Hằng-THCS Vĩnh …

Bài 4 (trang 17 SGK Vật Lý 12): Hãy chọn đáp án đúng.

Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)) là:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 4 Trang 17 Sgk Vat Ly 12

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 5 (trang 17 SGK Vật Lý 12): Hãy chọn đáp án đúng.

Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi :

A. thay đổi chiều dài của con lắc.

B. thay đổi gia tốc trọng trường

C. tăng biên độ góc đến 30o

D. thay đổi khối lượng của con lắc.

Lời giải:

Chu kì của con lắc đơn phụ thuộc vào l, g và biên độ góc không phụ thuộc vào khối lượng m. T không đổi khi thay đổi khối lượng m của con lắc.

Chọn đáp án D.

Xem thêm: Cơ bản-Con lắc lò xo buổi 2

Bài 6 (trang 17 SGK Vật Lý 12): Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ góc αo. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu ?

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 6 Trang 17 Sgk Vat Ly 12

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Dùng định luật bảo toàn cơ năng, tại biên và tại vị trí cân bằng.

Tại biên Wt = mgl(1 – cosα0)

Tại vị trí cân bằng :

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 6 Trang 17 Sgk Vat Ly 12 1

Định luật bảo toàn cơ năng

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 6 Trang 17 Sgk Vat Ly 12 2

Bài 7 (trang 17 SGK Vật Lý 12): Một con lắc đơn dài l = 2m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Hỏi con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 5 phút ?

Lời giải:

t = 5 phút = 300s

Chu kì dao động:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 7 Trang 17 Sgk Vat Ly 12

Số dao động toàn phần trong 5 phút

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 7 Trang 17 Sgk Vat Ly 12 1

=> n ≈ 106 dao động toàn phần.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

– Chọn bài -Bài 1: Dao động điều hòaBài 2: Con lắc lò xoBài 3: Con lắc đơnBài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bứcBài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-NenBài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Bài tiếp

Bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button