Kiến thức

[SGK Scan] ✅ Phương trình đường tròn-Sách Giáo Khoa-Học Online Cùng Sachgiaibaitap.com

Sách giáo khoa hình học 10

– Chọn bài -Các định nghĩaTổng và hiệu của hai vectơTích của Vectơ Với một sốHệ trục toạ độÔn tập chương IGiá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°Tích vô hướng của hai vectơCác hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giácÔn tập chương IIPhương trình dường thẳngPhương trình đường trònPhương trình đường elipÔn tập chương IIIÔn tập cuối năm

 • Giải Toán Lớp 10

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 10

 • Sách Giáo Viên Đại Số Lớp 10

 • Sách giáo khoa đại số 10

 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 10

 • Sách giáo khoa đại số 10 nâng cao

 • Sách Giáo Viên Đại Số Lớp 10 Nâng Cao

 • Giải Toán Lớp 10 Nâng Cao

 • Sách giáo khoa hình học 10 nâng cao

 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 10 Nâng Cao

 • Sách Bài Tập Đại Số Lớp 10

 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 10

 • Sách Bài Tập Đại Số Lớp 10 Nâng Cao

 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 10 Nâng Cao

Phương trình đường trònPhương trình đường trònPhương trình đường trònPhương trình đường tròn

Phương trình đường tròn –

Phương trình (x – a)^2 + (y- b)^2 = R^2 được gọi là phương trình đường tròn I(a;b) bán kính. R. Chẳng hạn, phương trình đường tròn tâm I(2;-3) bán kính R= 5 là: (x-2)^2 + (y+3)^2 = 25.Phương trình (Y – d)’ + (y- b) = R được gọi là phương trình đường tròn fả71 f{a, b) bán kính. R. Chẳng hạn, phương trình đường tròn tâm I(2: -3) bán kính R= 5 là: (A-2) + (y+3) = 25. Là° Chú ý. Phương trình đường tròn có tâm là gốc toạ độ 0 và có bán kính R là:x2 + y2 = R*.A. Cho hai điểm A(3;-4) và B(-3; 4). Viết phương trình đường tròn (C) nhận AB làm đường kính.2. Nhận xét Phương trình đường tròn (x – a)° +(y – b)” = R” có thể được viết dưới dạng A* + y^-2ax – 2by+ c = 0, trong đó c = a + b° – R”. Ngược lại, phương trình x° + y – 2a Y – 2by + C = 0 là phương trình của đường tròn (C) khi và chỉ khi a° + b” – c> 0. Khi đó đường tròn (C) có tâm1(a,b) và bán kính R=Na° + 5’-c.A. Hãy cho biết phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn: 2x+y-8x + 2y – 1 = 0; x + y + 2x-4y-4 = 0; x+y-2x-6) +20 = 0; x + y + 6x + 2y+ 10 = 0.3. Phương trình tiếp tuyến của đường trònM.Hình 3.17 Cho điểm M(, : y) nằm trên đường tròn (C) tâm J(a + b). Gọi A là tiếp tuyến với (C) tại M,Ta có M, thuộc A và vectơ IM, = ( – a : y) – b) là vectơ pháp tuyến của A. Do đó A có phương trình là:(xo – a)(x – vo ) + (yo – b)(y – yo ) = 0 (2)Phương trình (2) là phương trình tiếp tuyến của đường tròn (x – a)”+{y-b)”=R” tại điểm M, nằm trên đường tròn.鳕 Ví dụ. Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm M(3: 4) thuộc đường tròn1.2.(C); (x – 1) + (y-2) = 8. G|Ả| (C) có tâm I(1:2), vậy phương trình tiếp tuyến với (C) tại M(3: 4) là: (3-1)(x-3) + (4-2)(y – 4) = 0

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

– Chọn bài -Các định nghĩaTổng và hiệu của hai vectơTích của Vectơ Với một sốHệ trục toạ độÔn tập chương IGiá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°Tích vô hướng của hai vectơCác hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giácÔn tập chương IIPhương trình dường thẳngPhương trình đường trònPhương trình đường elipÔn tập chương IIIÔn tập cuối năm

Bài tiếp

Bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button