Kiến thức

GIỚI THIỆU – VA COPES

GIỚI THIỆU

GỌI ĐIỆN: 877-349-MHAV | 877-349-6428

Thứ Hai–Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 9 giờ tối
Thứ Bảy – Chủ Nhật: 5 giờ chiều – 9 giờ tối

Bạn đang xem: GIỚI THIỆU – VA COPES

GIỚI THIỆU

Virginia CCP được gọi là Virginia C.O.P.E.S. là viết tắt của Compassionate (Lòng Trắc Ẩn), Optimistic (Tinh Thần Lạc Quan), Person-centered (Trọng Tâm Con Người), Empowering (Trao Quyền) và Support (Hỗ Trợ). Các Cố Vấn Khủng Hoảng của chúng tôi luôn sẵn sàng vào những thời điểm sau để nhận cuộc gọi. Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 9 giờ tối và vào Thứ Bảy đến Chủ Nhật từ 5 giờ chiều – 9 giờ tối Có thể liên hệ VA C.O.P.E.S bằng điện thoại hoặc tin nhắn theo số 877-349-6428.  Có sẵn các cố vấn nói tiếng Tây Ban Nha.

VA C.O.P.E.S luôn sẵn sàng phục vụ mọi cư dân Virginia, những người có thể đang phải vật lộn để đối phó với các tác động và hoàn cảnh như cô lập, sợ hãi, đau buồn và lo lắng xung quanh đại dịch COVID-19.  Các cố vấn của VA C.O.P.E.S. cũng đã sẵn sàng để giới thiệu và cung cấp thêm thông tin cho người gọi chứ không nên tận dụng như một đường dây nóng khẩn cấp hoặc về vấn đề tự sát.

Quý vị không hề đơn độc.

ĐƯỜNG DÂY WARMLINE LÀ GÌ?

Đường dây Warmline của chúng tôi có thể dùng để cung cấp hỗ trợ đồng đẳng, giúp quý vị xác định các chiến lược đối phó, các nguồn lực tại khu vực địa phương và các nhóm hỗ trợ, cho phép quý vị trút hết tâm sự của mình (không thiên vị), v.v. nhằm hỗ trợ sức khỏe tổng thể và cụ thể là sức khỏe tâm thần của quý vị.

Warmline không phải là đường dây nóng dành cho những cá nhân cần đến các dịch vụ khẩn cấp. Nếu quý vị đang gặp khủng hoảng, vui lòng gọi Đường Dây Nóng về Khủng Hoảng Quốc Gia 

1-800-273-8255

, hoặc 911.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button