Kiến thức

Giải bài tập hóa 10 bài 5 Cấu hình electron nguyên tử hay nhất

Giải bài tập hóa 10 bài 5 Cấu hình electron nguyên tử

Chia sẻ

Giải bài tập hóa 10 bài 5 Cấu hình electron nguyên tử là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn hóa trên cả nước giúp các em nắm được các bước làm và giải bài tập hóa 10 bài 5 Cấu hình electron nguyên tử nhanh chóng, dễ dàng.

Giải bài tập hóa 10 bài 5 Cấu hình electron nguyên tử thuộc phần: 

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 5 Cấu hình electron nguyên tử hay nhất

Hướng dẫn giải bài tập hóa 10 bài 5 Cấu hình electron nguyên tử

1. Giải bài 1 trang 27 SGK Hoá học 10

Giải bài 1 trang 27 SGK Hoá học 10. Nguyên tố có z = 11 thuộc loại nguyên tố :

Đề bài

Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố :

A. s         B. p          C.d          D.f

Chọn đáp án đúng.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Tương tự với các nguyên tố p, d, f.

Lời giải chi tiết

Cấu hình electron: (1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1})

Nhận thấy e cuối cùng được điền vào phân lớp s nên X thuộc nguyên tố s.

Đáp án A

2. Giải bài 2 trang 27 SGK Hoá học 10

Giải bài 2 trang 27 SGK Hoá học 10. Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) :

Đề bài

Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) là

A. 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5.

B. 1 s2 2s1 2p6 3s2 3p6.

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.

D. 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p3.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

Cấu hình e của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16) là : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Đáp án C

3. Giải bài 3 trang 28 SGK Hoá học 10

Giải bài 3 trang 28 SGK Hoá học 10. Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13)

Đề bài

Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1.

Vậy :

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron.

B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron.

C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron.

D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.

Lời giải chi tiết

– Lớp đầu tiên có 2 electron

– Lớp thứ hai có: 2 + 6 = 8 electron

– Lớp thứ ba có: 2 + 1 = 3 electron

Vậy câu D. là sai vì lớp ngoài cùng là lớp thứ ba có 3 electron.

Đáp án D

4. Giải bài 4 trang 28 SGK Hoá học 10

Giải bài 4 trang 28 SGK Hoá học 10. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

Đề bài

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

(Cho biết : các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì 1 ≤ NZ ≤ 1,5.)

Lời giải chi tiết

a) Gọi số p = số e = Z, số n = N

– Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13 nên ta có:

2Z + N = 13 => N = 13 – 2Z

– Mặt khác, từ nguyên tố số 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì:

1 ≤ NZ ≤ 1,5 => 1⩽13−2ZZ⩽1,5

=> 3,71⩽Z⩽4,33

=> Z = 4

=> N = 5

Vậy nguyên tử khối của nguyên tố là: 4 + 5 = 9

b) Cấu hình electron của nguyên tố đó là: 

5. Giải bài 5 trang 28 SGK Hoá học 10

Giải bài 5 trang 28 SGK Hoá học 10. Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 3, 6, 9, 18?

Đề bài

Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 3, 6, 9, 18 ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Viết cấu hình electron của từng nguyên tử các nguyên tố và xác định số electron lớp ngoài cùng.

Lời giải chi tiết

Số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 3, 6, 9, 18 lần lượt là 1, 4, 7, 8. Do các nguyên tử có cấu hình electron như sau :

Z = 3 : 1s2 2s1   ;                        Z = 6 : 1s2 2s2 2p2 ;

Z = 9 : 1s2 2s2 2p5 ;                    Z = 18 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

6. Giải bài 6 trang 28 SGK Hoá học 10

Giải bài 6 trang 28 SGK Hoá học 10. Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là :

Đề bài

Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là

a) 1, 3.

b) 8, 16.

c) 7, 9.

Những nguyên tố nào là kim loại ? Là phi kim ? Vì sao ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Viết cấu hình electron dựa vào số hiệu nguyên tử.

– Xác định nguyên tố đó là kim loại hay phi kim:

+ Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng là kim loại (trừ H, He, B)

+ Các nguyên tố có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng là phi kim.

+ Các nguyên tố có 4 electron lớp ngoài cùng có thể là kim loại hoặc phi kim.

+ Các nguyên tố có 8 electron lớp ngoài cùng là khí hiếm.

Lời giải chi tiết

Hạt nhân nguyên tử cho biết số proton (nghĩa là cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân) nên theo yêu cầu của đề bài ta có thế viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố như sau :

a) Z = 1 : 1s1                   ;            Z = 3 : 1s2 2S1 ;

b) Z = 8 : 1s2 2s2 2p4        ;           Z = 16 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ;

c) Z = 7 : 1s2 2s2 2p3        ;           Z = 9 : 1s2 2s2 2p5.

Nguyên tố kim loại là những nguyên tố có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng, nên nguyên tố có Z = 3 là kim loại, còn nguyên tố Z = 1 là H giống kim loại nhưng không phải là kim loại.

Nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tô có Z = 8, Z = 16, Z = 7, Z = 9 là phi kim.

Giải bài tập hóa 10 bài 5 Cấu hình electron nguyên tử được biên soạn bám sát chương trình SGK mới môn hóa học

lớp 10

, Soanbaitap.com tổng hợp biên tập và đăng trong chuyên mục

giải hóa 10

giúp các em học sinh tiên tra cứu và tham khảo. Nếu thấy hay hãy comment và chia sẻ để nhiều bạn khác cùng học tập.

  • TAGS
  • CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10

Xem Video bài học trên YouTube

Hoàng Thu Hiền

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button