Kiến thức

Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị hay nhất-Soạn bài tập

Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị

Chia sẻ

Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn hóa. Đảm bảo chính xác, dễ hiểu giúp các em hiểu rõ cách tính hoá trị của 1 nguyên tố trong hợp chất hoá học một cách chi tiết và dễ hiểu để các em chuẩn bị tốt kiến thức nền tảng vận dụng giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị nhanh chóng, dễ dàng.

thuộc phần: 

Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị hay nhất-Soạn bài tập

cách tính hoá trị của 1 nguyên tố và hợp chấtI. Hoá trị của một nguyên tố

– Quy ước: Hidro (H) có hoá trị I và Oxi (O) có hoá trị II

– Từ cách xác định hoá trị của 1 nguyên tố có thể xác định hoá trị của nhóm nguyên tử, ví dụ H2SO4 thì (SO4) có hoá trị II, H2O (có thể viết là HOH) thì nhóm (OH) có hoá trị I.

Ví dụ: HCl (axit clohiđric) thì Clo có hoá trị I ; NH3 (Amoniac) thì Nitơ có hoá trị III.

⇒ Hoá trị của một nguyên tố: Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác

– Chú ý: Kết quả tính hoá trị ghi số La Mã

II. Cách tính Hoá trị của một nguyên tố hay của một hợp chất

– Cho công thức hoá học của hợp chất 2 nguyên tố bất kỳ: Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị 9

– Công thức tính hoá trị: Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị 10

– Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

⇒ Cách tính hoá trị của nguyên tố A: Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị 11

⇒ Cách tính hoá trị của nguyên tố B: Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị 12

Ví dụ: Tính hoá trị của Fe trong hợp chất FeCl3 biết clo hoá trị I, của CO2 biết oxi hoá trị II, Tính hóa trị của Fe trong FeSO4 biết SO4 có hoá trị II, Fe2(CO3)3 biết CO3 có hoá trị II.

Hướng dẫn:

– Gọi a là hoá trị của Fe trong hợp chất FeCl3 ta có: 1.a = 3.I ⇒ a = III (hoặc có ngay: Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị 13) (vậy Fe có hoá trị III)

– Gọi a là hoá trị của C trong hợp chất CO2 ta có: Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị 14 (vậy C có hoá trị IV)

– Gọi a là hoá trị của Fe trong hợp chất FeSO4 ta có: Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị 15 (vậy Fe có hoá trị II)

– Gọi a là hoá trị của Fe trong hợp chất Fe2(CO3)3 ta có: Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị 16 (vậy Fe có hoá trị III)

* Nhận xét: Từ trên ta thấy trong mỗi hợp chất Fe có hoá trị II, hoặc III nên gọi sắt là nguyên tố đa hoá trị (có từ 2 hoá trị khác nhau trở lên).

III. Hướng dẫn giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị

Bài tập 1: Tính hoá trị các nguyên tốt sau

1) Na2O        2) P2O5           3) SO2        4) Al2O3

5) SO3          6) Cu2O           7) N2O5       8) Fe2O3

9) H2S          10) SiO2          11) PH3        12) FeO

Bài tập 2: Tính hoá trị các nguyên tố sau biết Oxi có hoá trị II

1) CaO          2) CuO        3) Cr2O3         4) MnO2

5) NO2          6) PbO2      7) MgO           8) NO           9) ZnO

10) PbO       11) BaO        12) N2O         13) CO         14) K2O

Đáp án bài 1:

1) Na (I)         2) P (V)          3) S (IV)         4) AL (III)

5) S (VI)         6) Cu (I)         7) N (V)          8) Fe (III)

9) S (II)         10) Si (IV)      11) P (III)        12) Fe (II)

Đáp án bài 2:

1) Ca (II)       2) Cu (II)       3) Cr (III)        4) Mn (IV)

5) N (IV)       6) Pb (IV)       7) Mg (II)        8) N (II)

9) Zn (II)      10) Pb (II)     11) Ba (II)      12) N (I)

13) C (II)       14) K (I)

Bài 1 trang 41 sgk hóa 8: Tính hóa trị của đồng Cu, phốt pho P, Silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3

* Lời giải bài 1 trang 41 sgk hóa 8:

– Nhóm OH hóa trị I nên ⇒ Cu có hóa trị là II

– Cl có hóa trị là I nên ⇒ P có hóa trị là V

– O có hóa trị là II nên ⇒ Si có hóa trị là IV

– Nhóm NO3 có hóa trị I nên ⇒ Fe có hóa trị là III

Bài 2 trang 41 sgk hóa 8: Cho công thức hóa học của hợp chất X với oxi là XO, hợp chất Y với H là YH3 (X, Y là nguyên tố hóa học nào đó). Hãy chọn công thức hóa học đúng giữa X và Y trong các công thức sau: a) XY3    b) X3Y      c) X2Y3      d) X3Y2

* Lời giải bài 2 trang 41 sgk hóa 8:

  • Đáp án: d) X3Y2

– HD: hợp chất XO ⇒ X (II); hợp chất  YH3 ⇒ Y (III)

Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị do đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy hóa học biên soạn, bám sát chương trình SGK mới hóa học 

lớp 8

. Được Soanbaitap.com tổng hợp và đăng trong chuyên mục 

giải hóa 8

 giúp các em tiện tra cứu, tham khảo để học tốt môn hóa học 8. Nếu thấy hay hãy comment và chia sẻ để nhiều bạn khác cùng học tập.

  • TAGS
  • Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

Xem Video bài học trên YouTube

Hoàng Thu Hiền

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button