Kiến thức

Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập-Soạn Bài Tập

Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập

Chia sẻ

Trong bài học hôm ny chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vậy Cacbon Oxit (CO) và Cacbon Đioxit (CO2) có tính chất hóa học và tính chất vật lý như thế nào, chúng có gì giống nhau và khác nhau về thành phần phân tử, được ứng dụng trong các lĩnh vực nào?

Tính chất hóa học của Cacbon Oxit (CO), Cacbon Đioxit (CO2) Ứng dụng và Bài tập thuộc phần: 

CHƯƠNG III: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập-Soạn Bài Tập

I. Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO

– Công thức phân tử: CO

– Phân tử khối: 28

a) CO là oxit trung tính

– Ở điều kiện thường, CO không phản ứng với nước, kiềm và axit.

b) CO là chất khử

– Ở nhiệt độ cao, CO khử được điều oxit kim loại

• CO khử CuO (CO khử oxit đồng)

CO(k) + CuO(r,đen) Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập 11 Cu(r,đỏ) + CO2(k)

• CO khử Fe3O4 (CO khử oxit sắt trong lò cao)

4CO(k) + Fe3O4(r) Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập 11 3Fe(r) + 4CO2(k)

• CO cháy trong không khí (cháy trong oxi) với ngọn lửa màu xanh nhiều nhiệt

2CO(k) + O2(k) Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập 11 2CO2(k)

cau-tao-cacbon-oxit-CO
Cấu tạo Cacbon Oxit CO

Xem thêm: SBT Vật Lí 8 Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét

II. Tính chất vật lý và Ứng dụng của CO

– CO là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước và rất độc.

– Cabonoxit CO có nhiều ưng dụng trong công nghiệp như: Dùng làm nhiên liệu, nguyên liệu, chất khử,…

III. Tính chất hóa học của CO2

– Công thức phân tử: CO2

– Phân tử khối: 44

– CO2 có những tính chất hóa học của oxit axit.

a) CO2 tác dụng với nước

– CO2 tác dụng với nước tạo thành axit yếu dễ phân hủy

CO2(k) + H2O(l) Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập 14 H2CO3(dd)

b) CO2 tác dụng với dung dịch bazơ

– CO2 tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước

• CO2(k) +  2NaOH(dd) → Na2CO3(dd) + H2O(l)

1 mol        2 mol

• CO2(k) +  NaOH(dd) → NaHCO3(dd)

1 mol        1 mol

– Tùy vào tỉ lệ mol giữa CO2 và NaOH mà có thể tạo ra muối trung hòa, muối axit hay hỗn hợp 2 muối, nếu:

Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập 15: Tạo thành muối NaHCO3

Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập 16: Tạo 2 muối NaHCO3 và Na2CO3

Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập 17: Tạo muối Na2CO3

c) CO2 tác dụng với axit bazơ

CO2  +  CaO →  CaCO3

Xem thêm: Ảnh hưởng của tạp chất kim loại trong dầu thô đến tính chất, hoạt tính xúc tác FCC và giải pháp nhằm duy trì độ ổn định của phân xưởng FCC

III. Tính chất vật lý và Ứng dụng của CO2

– CO2 là khí không màu, không mùi, không duy trì sự sống và sự cháy.

– CO2 được dùng để chữa cháy, bảo quản thực phẩm, sản xuất nước giải khát.

Xem thêm: Cách sử dụng data validation trong excel để tạo danh sách.

IV. Bài tập về CO và CO2

* Bài 1 trang 87 SGK Hóa 9: Hãy viết phương trình hóa học của CO với: a) Khí O2; b) CuO.

Cho biết: loại phản ứng, điều kiện phản ứng, vai trò của CO và ứng dụng của mỗi phản ứng đó.

° Lời giải bài 1 trang 87 SGK Hóa 9:

a) phản ứng của CO với O2

2CO + O2 Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập 11 2CO2   (1)

– Phản ứng hóa hợp + oxi hóa khử.

b) Phản ứng của CO với CuO

CO + CuO Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập 11 Cu + CO2   (2)

– Phản ứng oxi hóa khử

– Điều kiện phản ứng: nhiệt độ cao.

– Vai trò của CO: là chất khử.

– Ứng dụng: Phản ứng (1) CO cháy và tỏa nhiều nhiệt dùng trong các lò luyện gang, thép.

Phản ứng (2) ở điều kiện nhiệt độ cao khử oxit đồng CuO tạo kim loại Cu (điều chế Cu).

* Bài 2 trang 87 SGK Hóa 9: Hãy viết phương trình hóa học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trong trường hợp:

a) Tỉ lệ số mol nCO2 : nNaOH = 1 : 1

b) Tỉ lệ số mol nCO2 : nCa(OH)2 = 2 : 1

° Lời giải bài 2 trang 87 SGK Hóa 9:

– Phương trình hóa học của CO2 với:

a) Dung dịch NaOH theo tỉ lệ số mol nCO2 : nNaOH = 1 : 1

CO2 + NaOH → NaHCO3

b) Dung dịch Ca(OH)2 theo tỉ lệ  nCO2 : nCa(OH)2 = 2 : 1

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2↓

* Bài 3 trang 87 SGK Hóa 9: Có hỗn hợp hai khí CO và CO2. Nêu phương pháp hóa học để chứng minh sự có mặt của hai khí đó. Viết các phương trình hóa học.

° Lời giải bài 3 trang 87 SGK Hóa 9:

– Cho hỗn hợp khí lội qua bình chứa dung dịch nước vôi trong, nếu nước vôi trong vẩn đục, chứng tỏ trong hỗn hợp khí có khí CO2.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

– Khí đi ra khỏi bình nước vôi trong được dẫn qua ống thủy tinh đựng CuO nung nóng, nếu thấy có kim loại màu đỏ sinh ra và khí sinh ra khỏi ống thủy tinh làm vẩn đục nước vôi trong thì chứng tỏ trong hỗn hợp đó có khí CO.

CO + CuO → Cu + CO2

* Bài 4 trang 87 SGK Hóa 9: Trên bề mặt hồ nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hóa học.

° Lời giải bài 4 trang 87 SGK Hóa 9:

– Do Ca(OH)2 tác dụng với khí CO2 trong không khí tạo nên lớp CaCO3 rất mỏng trên bề mặt nước vôi.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O.

* Bài 5 trang 87 SGK Hóa 9: Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lít hỗn hợp CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A.

– Để đốt cháy A cần 2 lít khí oxi. Các thể tích khí đo được ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

° Lời giải bài 5 trang 87 SGK Hóa 9:

– Khi dẫn hỗn hợp khí CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A là khí CO, trong cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất thì tỉ lệ thể tích cũng bằng tỉ lệ về số mol.

– Phương trình phản ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

– Từ phương trình trên ta có: nCO = 2.nO2; vì tỉ lệ mol cũng là tỉ lệ thể tích, và theo bài ra số lít oxi lần dùng là VO2 = 2 lít, nên:

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 lít.

– Theo bài ra, hỗn hợp gồm 16 lít CO và CO2 nên: VCO2 = 16 – 4 = 12 lít.

⇒ %VCO2 = Tính chất hóa học của Cacbon Oxit CO, Cacbon Đioxit CO2 Ứng dụng và Bài tập 20.100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

Tính chất hóa học của Cacbon Oxit (CO), Cacbon Đioxit (CO2) Ứng dụng và Bài tập

Hóa 9 

được biên soạn theo SGK mới và được đăng trong mục Soạn Hóa 9 và giải bài tập Hóa 9 gồm các bài 

Soạn Hóa 9

 được hướng dẫn biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi hóa tư vấn và những bài Hóa 9 được soanbaitap.com trình bày dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học giỏi hóa 9. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.

  • TAGS
  • CHƯƠNG III: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Xem Video bài học trên YouTube

Hoàng Thu Hiền

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button