Kiến thức

Một ống Rơn – ghen  hoạt động dưới điện áp (U = 50000;V) . Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn – ghen là (I = 5mA) . Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 57% năng lượng của tia có bước sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính số photon của tia X phát ra trong 1 giây?

Bạn đang xem: Một ống Rơn – ghen  hoạt động dưới điện áp (U = 50000;V) . Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn – ghen là (I = 5mA) . Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 57% năng lượng của tia có bước sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính số photon của tia X phát ra trong 1 giây?

Một ống Rơn – ghen  hoạt động dưới điện áp (U = 50000;V) . Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn – ghen là (I = 5mA) . Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 57% năng lượng của tia có bước sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính số photon của tia X phát ra trong 1 giây?

Sóng ánh Sáng

26/11/2018

Tia X

 • Câu hỏi:

  Một ống Rơn – ghen  hoạt động dưới điện áp (U = 50000;V) . Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn – ghen là (I = 5mA) . Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 57% năng lượng của tia có bước sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính số photon của tia X phát ra trong 1 giây?

  • A.
   3,125.1016 photon/s
  • B.
   4,2.1014 photon/s
  • C.
   4,2.1015 photon/s    
  • D.
   4,48.1014 photon/s

  Đáp án đúng: D

  Năng lượng của tia X có bước sóng ngắn nhất ứng với sự chuyển hóa hoàn toàn động năng của các electron đập vào anot thành bức xạ tia X

  ({varepsilon _{min }} = frac{{hc}}{lambda } = qU)

  Năng lượng trung bình của tia X là

  (varepsilon  = 0,57qU)

  Gọi n là số photon của chùm tia X phát ra trong 1 s, khi đó công suất của chùm tia X sẽ là

  ({P_X} = nvarepsilon  = 0,57nqU)

  Gọi ne là số electron đến anot trong 1 s, khi đó dòng điện trong ống được xác định bởi

  (I = {n_e}e Rightarrow {n_e} = frac{I}{e})

  Công suất của chùm tia electron

  ({P_e} = {n_e}qU = UI)

  Theo giả thuyết của bài toán

  ({P_X} = 0,01{P_e} Leftrightarrow 0,57nqU = 0,01UI Rightarrow n = frac{{0,01I}}{{0,57q}} = 4,{48.10^{14}}) photon/s

 • Câu trắc nghiệm liên quan:

  1. Khi nói về tia gamma (gamma ), phát biểu nào sau đây sai ? 

  2. Trong ống Cu-lít-giơ, electron của chùm tia catot khi đến anot (đối catot) có vận tốc cực đại là 6,6.107 m.s-1. Biết rằng năng lượng của mỗi phô tôn chùm tia X có được là nhờ sự chuyển hóa một phần động năng của electron. Lấy me=9,1.10-31 kg. Bước sóng ngắn nhất của tia X phát ra từ ống này là

  3. Một ống Cu-lít-giơ phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m, để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ΔU = 3,3kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là

  4. Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5.10-10m. Động năng của electron khi đập vào đối cực là

  5. Phát biểu nào sau đây về tia Rơn-ghen là sai?

  6. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu – lít – giơ là 10 kV. Cho biết khối lượng và điện tích của electron là me = 9,1.10-31kg; e = 1,6.10-19C. Bỏ qua động năng ban đầu của electron bật ra khỏi catôt. Tốc độ cực đại của các electron khi đập vào anôt là:

  7. Kết luận nào sau đây là sai ?

  8. Một ống tia Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là . Bỏ qua động năng ban đầu của electron, hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống là:

  9. Tia Rơn Ghen có bước sóng (lambda)

  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button
  444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive