Kiến thức

Toán tử ANY trong SQL Server

Toán tử ANY trong SQL Server

Nội dung chính của bài viết

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng toán tử ANY trong SQL Server để so sánh một giá trị với một tập hợp giá trị cột đơn được trả về bởi một truy vấn con.

  Bạn đang xem: Toán tử ANY trong SQL Server

  Giới thiệu về toán tử ANY trong SQL Server

  Toán tử ANY là một toán tử logic so sánh một giá trị với một tập các giá trị cột đơn trả về bởi một

  subquery

  .

  Sau đây là cú pháp của toán tử ANY:

  scalar_expression comparison_operator ANY (subquery)

  Trong cú pháp này:

  • scalar_expression là bất kỳ biểu thức hợp lệ nào.
  • comparison_operator là bất kỳ toán tử so sánh hợp lệ nào bao gồm bằng (=), không bằng (<>), lớn hơn (>), lớn hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn (<), nhỏ hơn hoặc bằng (<=).
  • subquery là một câu lệnh

   SELECT

   trả về tập kết quả của một cột duy nhất với dữ liệu giống như kiểu dữ liệu của biểu thức.

  Giả sử subquery trả về một danh sách các giá trị v1, v2, …,   vn. Toán tử ANY sẽ trả về TRUE nếu có bất kỳ biểu thức so sánh (scalar_expression, vi) trả về TRUE. Nếu không, nó sẽ trả về FALSE.

  Lưu ý rằng toán tử SOME tương đương với toán tử ANY.

  Ví dụ về toán tử ANY trong SQL Server

  Hãy xem bảng products trong

  cơ sở dữ liệu mẫu

  BikeStores.

  Toán tử ANY trong SQL Server

  Ví dụ sau đây tìm các sản phẩm đã được bán với nhiều hơn hai đơn vị trong một đơn đặt hàng:

  SELECT product_name, list_price FROM production.products WHERE product_id = ANY ( SELECT product_id FROM sales.order_items WHERE quantity >= 2 ) ORDER BY product_name;

  Trong hướng dẫn này, bạn đã tìm hiểu cách sử dụng toán tử ANY trong SQL Server để so sánh một giá trị với một tập giá trị cột đơn.

  SQL Server

  Subquery

  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button