Bạn đang xem:

14. Những Độ Cao của Đất Thánh

Map

B

Miền Nam Đến Miền Bắc*

Ráp Ba (Am Man) 1,076 mét

Giê Ru Sa Lem 774 m

Bình Nguyên Phía Đông của Xuyên Giô Đanh

Mực Độ Địa Trung Hải 0 m

Sê Phe La vào khoảng 378 mét

Giê Ri Cô -252 m

Xứ Đồi Giu Đê 600–900 m

Mực Độ Biển Chết -397 m

Đáy Biển Chết -817 m

Cây số (vào khoảng)

0 32 64 96 128

B

Miền Đông Đến Miền Tây*

Mực Độ Địa Trung Hải 0 m

Núi Si Ôn 774 m

Núi Mô Ri A 744 m

Núi Ô Li Ve 811 m

Núi Ga Ri Xim 868 m

Núi Ê Banh 938 m

Núi Ghinh Bô A 502 m

Núi Tha Bô 588 m

Núi Hẹt Môn 2,814 m

Mực Độ Biển Chết -397 m

Giê Ri Cô -252 m

Giê Ru Sa Lem 774 m

Biển Ga Li Lê -210 m

Hồ Hu Lê 67 m

*Địa hình nổi đã được làm lớn hơn để cho thấy những sự khác nhau về độ cao một cách rõ ràng hơn.

Cây số (Vào khoảng)

0 56 112 168 224

A B C D

1 2 3 4 5 6 7 8

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button