Kiến thức

Công thức giữa lực đàn hồi cực đại và lực kéo về cực đại.

  • 20/8/15

  • #1

Câu hỏi
Mọi người cho mình hỏi :
Lực đàn hồi max của con lắc lò xo có công thức là : $F=k|Delta l + A|$
Nhưng cũng có công thức của lực đàn hồi max là $F=kA$
Mọi người giải thích rõ cho mình vì sao lực đàn hồi max vừa là $F=k|Delta l + A|$ vừa là $F=kA$ với. Cái
$Delta l$ ở công thức thứ 2 biến đâu mất rồi?
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng lượng dao động 1J và lực đàn hồi cực đại là 20N. I là đầu cố định của lò xo. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp điểm I chịu tác dụng của lực kéo 10N từ lò xo là 0.1s. Quãng đường ngắn nhất vật đi trong 0.4s là?

Mình giải theo cách lực đàn hồi $F=kA$ thì sẽ ra S = 50 cm nhưng nếu giải theo công thức $F=k|Delta l + A|$ thì không bị tắc.
Mọi người giải theo cách lực đàn hồi max $F=k|Delta l + A|$ hộ mình nhé.

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button