Kiến thức

Khi điện tích của tụ bằng $3.10^{-10}$ thì dòng điện trong mạch?

  • 5/11/14

  • #1

Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng có $L=40mH$ , $c=25.10^{-6} F$ . Điện tích cực đại của tụ $q=6.10^{-10}C$. Khi điện tích của tụ bằng $3.10^{-10}$ thì dòng điện trong mạch có độ lớn là?
A. $5.10^{-7}$ A
B. $6.10^{-7}$ A
C. $3.10^{-7}$ A
D. $2.10^{-7}$ A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên: 5/11/14

  • Like

Reactions:

Ko1012 và tung113311

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button