Kiến thức

Lỗi khi viết chương trình giải phương trình bậc hai bằng C++-programming-Dạy Nhau Học

Bạn đang xem: Lỗi khi viết chương trình giải phương trình bậc hai bằng C++-programming-Dạy Nhau Học

Lỗi khi viết chương trình giải phương trình bậc hai bằng C++

c++

delta>0 thôi nhé bỏ dấu = đi

ủa mình không cần khai báo là delta dạng gì hả?

hehe mình quên mất :v

tất nhiên là phải khai báo rồi

ủa vậy lúc nãy mình cũng có khai báo mà?

#include<iostream> #include<math.h> using namespace std; int main() int a, b, c, delta; cout << "nhap: "; cin >> a >> b >> c; delta = b*b - 4 * a*c; if (delta==0) { cout << "phuong trinh co nghiem x=" << -b / 2 / a; } if (delta>0) { cout << "x1= " << ((-b - sqrt(delta)) / 2 / a) << endl << "x2= " << ((-b + sqrt(delta)) / 2 / a); } if (delta<0) { cout << "phoung trinh vo nghiem"; } system("pause"); } 

bị lỗi gì á bạn

dấu chấm phẩy…

thiếu dấu ; ở sâu chỗ delta

à hiểu rồi. Ths bạn. Ủa mà cho mình hỏi mình không cần khai báo delta nó thuộc float hay int hả?

ở đây a,b,c bạn khai báo kiểu int nên delta cũng phải khai báo kiêu int

ủa vậy khi khai báo mình có khai báo int delta = bb – 4a*c mà lại chạy không được bạn?

khai báo thế thì làm sao mà được a,b,c chưa nhập mà vì thế máy tính sẽ báo lỗi

à ths bạn nhìu nhe ^^

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
void main()
{ float a,b,c,delta,x1,x2;
printf(“nNhap cac he so a,b,c:”);
scanf(“%f%f%f”,&a,&b,&c);
delta = bb-4ac;
if(delta < 0)
printf(“nPhuong trinh vo nghiem”);
else if (delta ==0)
printf(“nPhuong trinh co nghiem kep %.2f”,-b/(2
a));
else
{x1 =(-b-sqrt(delta))/(2a);
x2 =(-b+sqrt(delta))/(2
a);
printf(“nPhuong trinh co hai nghiem phan biet %.2f %.2f”,x1,x2);
}
getch();
}
sai chỗ nào chỉ giúp mình với lúc built nó báo warning “return type of ‘main’ is not ‘int’

Chắc bạn đang dùng CodeBlock , khi tạo tập tin C++ trình biên dịch này bắt phải dùng int main() chứ không dùng void main.Và khi dùng int main() thì cuối phải return về 0;

int main() { ........................ return 0; }

cám ơn bạn nhiều :smiley:

khi chạy chương trình sau khi nhập a,b,c:4,-2,-2 nó ra kết quả x1,x2:-1.66,1.66 đáng lẽ phải ra 1 và -1/2
xin hỏi có ai biết bị sao không

mình mới bắt đầu nên nhiều cái chưa biết lần này mình đã compile rồi built and run nhưng nó ra kết quả lại sai không biết vì sao mong các bạn chỉ giúp

cái file .exe ra kết quả sai kia không phải được compile từ code bạn đang viết nhé, thậm chí bạn còn chưa biên dịch nó cơ. –
không biết là do bạn nhầm hay là cố tình thử não mọi người chăng ? –

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button