Kiến thức

Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường

K

Bạn đang xem: Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường

khongbietlamgi

New Member

  • 11/8/12

  • #1

Bài toán : Chiếu bức xạ có bước sóng $lambda = 0,533 mu m$ lên tấm kim loại có công thoát $A = 3. 10^{-19}J$. dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho chúng bay vào từ trường đều theo hướng vuông góc với các đường cảm ứng từ. biết bán kính cực đại của qũy đạo của các electron là $R = 22,75mm$. cho $c = 3.10^8 m/s$; $h = 6,625.10^{-34} js$; $m_e= 9,1.10^{-31}kg$. Bỏ qua tương tác giữa các electron. Tìm độ lớn cảm ứng từ $B$ của từ trường?
A. $B = 2.10^{-4}(T). $
B. $B = 10^{-4}(T). $
C. $B = 2.10^{-5}(T). $
D. $B =10^{-3}(T).$
 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button