Kiến thức

Tìm Min, Max sử dụng while-programming-Dạy Nhau Học

Bạn đang xem: Tìm Min, Max sử dụng while-programming-Dạy Nhau Học

Tìm Min, Max sử dụng while

python

Mình học python ở

learnpythonthehardway.org

, mình muốn viết code sử dụng while để tìm min, max theo một list cho trước, mình ghi sai chỗ nào vậy các bạn?

num = [6, 9, 3] Max = num[0] i = 2 n = len(set_num) while i < n: if num[i] > Max: num[i] = Max i = i + 1 print Max else: i = i + 1 print Max ```

Phải là Max = num[i];

1 Like

thứ nhất: các phần tử trong mảng đánh số từ 0,…,n-1. Bạn gắn max = num[0] rồi i = 2 vậy num[1] đâu?
thứ hai: như bạn ở trên nói phải là gán max = num[i]
thứ ba: nếu bạn viết print thế kia thì mỗi vòng lặp sẽ in ra ít nhất 1 lần số max lúc đó và nếu max thay đổi thì in thêm lần nữa.
Code mẫu:

num = [6, 9, 3] max = num[0] i = 1 n = len(num) # chỗ này mình ko nhớ cách lấy số phần tử trong python # là gì nên chưa chắc đúng đâu while i < n: if num[i] > max: max = num[i] i = i + 1 # sau mỗi vòng i luôn +1 nên ko cần cho vào đk if .. else print max # Chú ý là dòng này lùi vào bằng dòng while # vì nó ko thuộc trong vòng lặp while 

trong python thì bạn phải chú ý lùi đầu dòng đúng. ví dụ lệnh nào nằm trong vòng lặp thì phải lùi sâu hơn 2 hay 4 khoảng trắng gì đó mình ko rõ!

2 Likes

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button