Kiến thức

Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, trên mỗi cuộn dây của stato có suất điện động cực đại là E0. Khi suất điện…

  • 29/1/21

  • #1

Câu hỏi: Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, trên mỗi cuộn dây của stato có suất điện động cực đại là E0​. Khi suất điện động tức thời ở cuộn dây thứ nhất triệt tiêu thì suất điện động tức thời trong cuộn dây thứ hai và cuộn dây thứ 3 tương ứng là e2​ và e3​ thỏa mãn hệ thức nào sau đây :
A. ${{e}_{2}}.{{e}_{3}}=-dfrac{E_{0}^{2}}{4}$
B. ${{e}_{2}}.{{e}_{3}}=dfrac{E_{0}^{2}}{4}$
C. ${{e}_{2}}.{{e}_{3}}=dfrac{3E_{0}^{2}}{4}$
D. ${{e}_{2}}.{{e}_{3}}=-dfrac{3E_{0}^{2}}{4}$

image12.png

+ Biểu diễn vecto các suất điện động.
→ Khi ${{E}_{1}}$ bị triệt tiêu thì ${{e}_{2}}=-{{e}_{3}}=dfrac{sqrt{3}}{2}{{E}_{0}}$
+ Ta có tích số ${{e}_{2}}{{e}_{3}}=-dfrac{3}{4}E_{0}^{2}$

Đáp án D.

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button