Kiến thức

sơ đồ khối tìm ước chung lớn nhất của 2 số ab

Một số sơ đồ khối giải bài toán trong Toán Rời Rạc

Sơ đồ khối giải phương trình bậc 2 ax2+bx+c=0, Sơ đồ khối tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số ab, Sơ đồ khối tìm ước chung lớn nhất của 2 số ab, Sơ đồ khối giải phương trình bậc nhất ax+b=0, tìm ước chung lớn nhất, tìm bội chung nhỏ nhất.

————————————-

sơ đồ khối giải phương trình bậc nhất

sơ đồ khối giải phương trình bậc nhất ax + b = 0

 

giải phương trình bậc hai

Sơ đồ khối giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

Chọt Vô Đây Để Đọc Tiếp…..

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive