Kiến thức

Bài tập Amino axit có đáp án chi tiết

Bạn đang xem: Bài tập Amino axit có đáp án chi tiết

Bài tập Amino axit có đáp án chi tiết

Chủ nhật – 20/09/2020 21:18
  •  

  •  

  •  

Phương pháp giải các dạng bài tập amino axit, bài tập chương amin, amino axit và protein, Bài tập amino axit khó, trắc nghiệm lý thuyết amin-amino axit có đáp án, Bài tập AMIN-amino axit protein violet, Bài tập Lý thuyết Amin, Bài tập Amino axit nâng cao, lý thuyết amin – amino axit – protein – peptit
Hoá học 12
Hoá học 12

Phương pháp giải các dạng bài tập amino axit, bài tập chương amin, amino axit và protein, Bài tập amino axit khó, trắc nghiệm lý thuyết amin-amino axit có đáp án, Bài tập AMIN-amino axit protein violet, Bài tập Lý thuyết Amin, Bài tập Amino axit nâng cao, lý thuyết amin – amino axit – protein – peptit

BÀI 10: AMINO AXIT                                              

I. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1: Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
– Amino axit là hợp chất hữu cơ …(1)………………..tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH). Ví dụ: H2NCH2COOH; H2NCH(CH3)COOH,…
– Ở điều kiện thường, amino axit là …(2)………………..chất rắn kết tinh, tương đối dễ tan trong …(3)………………..nước và có nhiệt độ nóng chảy …(4)………………..cao.
– Amino axit có tính …(5)………………..lưỡng tính vì trong phân tử có nhóm NH2 có tính bazơ và nhóm COOH có tính axit.
Các amino axit thiên nhiên (hầu hết là a-amino axit) là những hợp chất …(6)………………..cơ sở để kiến tạo nên các loại …(7)………………..protein của cơ thể sống.
– Một số amino axit đ­ược dùng phổ biến trong đời sống như­ muối …(8)………………..mononatri của axit glutamic dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính hay bột ngọt), axit glutamic là thuốc …(9)………………..thần kinh, methionin là thuốc …(10)………………..bổ gan.
– Các axit 6-aminohexanoic (w-aminocaproic) và 7-aminoheptanoic (e-aminoenantoic) là …(11)………………..nguyên liệu để sản xuất tơ nilon nh­ư nilon-6, nilon-7,…

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button