Kiến thức

Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét-luc-day-acsimet-8684589.html

Bạn đang xem: Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét-luc-day-acsimet-8684589.html

Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét-luc-day-acsimet-8684589.html

Ngày đăng: 29/12/2012 56 Lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải về

    LUC_DAY_ACSIMET

Mô tả:
Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất!Ac si met287-212 TCN Gàu ngập trong nước,- Gàu đã lên khỏi mặt nước, Trường hợp kéo gàu khi gàu ngập trong nước thì lại nhẹ hơn. Tại sao ?i.-tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nóHãy trình bày phương án thí nghiệm chứng minh một vật chịu c?a m?t lực khi nhúng trong chất lỏng?Dụng cụ: ASo sánh P1 và P2 Bước 2: Nhóng ch×m quả nặng vµo trong n­íc, lùc kÕ chØ P2i.-tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nóPhương án thí nghiệm chứng minh một vật chịu tỏc d?ng c?a m?t lực khi nhúng trong chất lỏngBước 1: Treo qu? nặng vào lực kế, lực kế chỉ P1Ta thấy: P1 > P2 chứng tỏ vật chịu tác dụng của một lực đẩy khi nhúng trong chất lỏng. Bước 2: Nhóng ch×m quả nặng vµo trong n­íc, lùc kÕ chØ P2i.-tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nóPhương án thí nghiệm chứng minh một vật chịu tỏc d?ng c?a m?t lực khi nhúng trong chất lỏngBước 1: Treo qu? nặng vào lực kế, lực kế chỉ P1Hãy trình bày phương án thí nghiệm chứng minh một vật chịu lực đẩy khi nhúng trong chất lỏng?Dây cao suHòn đáQuả bóng bànDụng cụ: Bình nướci.-tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nóDây cao su bị kéo căng khi nhúng quả bóng trong nướci.-tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nóQuả bóng sẽ như thế nào nếu cắt đứt dây cao su? Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ………………….Kết luận:dưới lêni.-tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nó i.-tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nóHiện tượng: Khi người càng nhấn chìm trong nước thì lực đẩy của nước lên người càng mạnhDự đoán: Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng đúng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.Ơ RÊ CAi.-tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nó1. Dự đoánĐộ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.2.Thí nghiệm kiểm trai.-tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nóII.-ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC SI MÉT2.Thí nghiệm kiểm traSo sánh P1 và P31. Dự đoánĐộ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.2.Thí nghiệm kiểm trai.-tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nóII.-ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC SI MÉTKết quả: P3 = P1 Độ lớn của lực đẩy bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗTừ kết quả thí nghiện hãy xây dựng công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác Si Mét.(Hoàn thành phiếu bài tập)Phiếu bài tập:Số chỉ P3 cho ta biết : P3 = PC + PV – FA + ? (3) Theo kết quả P1 = P3 và từ (1) và (3) ta suy ra được : => PNTR. = ?Số chỉ P2 cho ta biết : Số chỉ P1 cho ta biết: PC+ PV = PC + PV – FA + PNTR P1 = PV + ? (1)P2 = PV + ? – FA (2) Mà PNTR. = d.V ( Với V là phần chất lỏng bị vật chiến chỗ tràn ra ngoài). => FA = ?Phiếu bài tập: Theo kết quả P1 = P3 và từ (1) và (3) ta suy ra được : => FA = PNTR. PC+ PV = PC + PV – FA + PNTR Mà PNTR. = d.V ( Với V là phần chất lỏng bị vật chiến chỗ tràn ra ngoài). => FA = d.V 3. Công thức tính độ lớn lực đẩy Acsimet: FA= d.VTrong đó: FA: Lực đẩy Acsimet (N)d : Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)V: Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3) 1. Dự đoánĐộ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.2.Thí nghiệm kiểm trai.-tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nóII.-ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC SI MÉT Độ lớn của lực đẩy bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗTại sao kéo gàu nước trong giếng lại cảm thấy nhẹ hơn?Lực kéo gàu ngoài không khí: F = PLực kéo gàu trong nước: F = P – FAIII.- VẬN DỤNGVì có lực đẩy Ác Si Mét của nước tác dụng lên gàu có hướng từ dưới lên trên.III.- VẬN DỤNGMột thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn?ThépNhôm FA nhôm = dn.Vnhôm FA thép = dn.Vthép Mà Vnhôm = Vthép=> FA nhôm = FA thépVậy lực đẩy Ác-si-met tác dụng lên hai thỏi nhôm và thép có độ lớn bằng nhau.III.- VẬN DỤNGChọn câu trả lời đúng:Lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào yếu tố nào?Trọng lượng riêng của chất lỏng và của vậtB. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.C. Trọng lượng riêng và thể tích của vậtD. Trọng lượng riêng của vật và thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.III.- VẬN DỤNG Hai vật có thể tích bằng nhau, một vât được nhúng chìm vào nước, một vật được nhúng chìm vào dầu. Vật nào chịu lực đẩy Ác-si-met lớn hơn?BiÕt dn=10000N/m3 vµ dd=8000N/m3Ta có FA1 = dn.V1 FA2 = dd.V2 So sánh V1 = V2 dn > dd=> FA1 > FA2Vậy vật nhúng vào trong nước chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-met lớn hơn vật nhúng vào trong dầu.III.- VẬN DỤNGHãy nêu ví dụ về lực đẩy ác-si-mét trong thực tiễn?Đốt lửaTại sao khí cầu bay được?Có thể em chưa biết* Một vật nhúng vào trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy có phương thẳng đứng hướng từ dưới lên với độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác-Si-met. * Công thức tính lực đẩy Ác-Si-met FA = d.V. Trong đó:d : là trọnglượng riêng của chất lỏng (N/m3),V : là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3).FA: là lực đẩy Ác-si-mét (N)YÊU CẦU VỀ NHÀHãy nêu phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy ácsimet với các dụng cụ:
Tác giả: Nguyễn Thị Diền
Nguồn: thcs-so1bacly-quangbinh.violet.vn

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button