Kiến thức

Định nghĩa – Bảo mật và Điều khoản – Google

Định nghĩa

 • bản quyền

 • bồi thường hoặc nghĩa vụ bồi thường

 • các dịch vụ

 • công ty liên kết

 • đảm bảo

 • người dùng cá nhân

 • người dùng doanh nghiệp

 • nhãn hiệu

 • nội dung của bạn

 • Quy định của Liên minh Châu Âu về mối quan hệ giữa nền tảng và doanh nghiệp

 • quyền sở hữu trí tuệ

 • tổ chức

 • trách nhiệm pháp lý

 • tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bạn đang xem: Định nghĩa – Bảo mật và Điều khoản – Google

bản quyền

Một quyền hợp pháp cho phép tác giả của một tác phẩm nguyên gốc (chẳng hạn như bài viết trên blog, ảnh hoặc video) quyết định xem liệu người khác có được sử dụng tác phẩm nguyên gốc đó không, và nếu có thì theo cách nào.

bồi thường hoặc nghĩa vụ bồi thường

Nghĩa vụ theo hợp đồng của một cá nhân hoặc tổ chức phải bồi thường cho những tổn thất mà một cá nhân hoặc tổ chức khác đã gánh chịu do các thủ tục tố tụng như khiếu kiện.

các dịch vụ

Các dịch vụ của Google chịu sự chi phối của các điều khoản này là những sản phẩm và dịch vụ có trong danh sách tại

https://policies.google.com/terms/service-specific

này, bao gồm:

 • ứng dụng và trang web của Google (như Tìm kiếm và Google Maps)
 • nền tảng (như Google Play)
 • dịch vụ tích hợp (như dịch vụ Maps được nhúng trong ứng dụng hoặc trang web của các công ty khác)
 • thiết bị (như Google Home)

Xem thêm: Đòn bẩy là gì? Các loại đòn bẩy và Ứng dụng của đòn bẩy

công ty liên kết

Một pháp nhân thuộc tập đoàn Google, nghĩa là Google LLC và các công ty con, bao gồm cả các công ty cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân ở Liên minh Châu Âu, đó là: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd và Google Dialer Inc.

đảm bảo

Một lời tuyên bố bảo đảm rằng một dịch vụ hoặc sản phẩm sẽ hoạt động ở một tiêu chuẩn nhất định.

người dùng cá nhân

Một cá nhân sử dụng các dịch vụ của Google cho mục đích cá nhân, phi thương mại và không liên quan đến nghề nghiệp, công việc kinh doanh, kỹ năng hay chuyên môn của họ. (Xem thuật ngữ người dùng doanh nghiệp)

người dùng doanh nghiệp

Một cá nhân hoặc pháp nhân không phải người dùng cá nhân (xem phần về người dùng cá nhân).

Xem thêm: Ngành học cực hot: Có cựu sinh viên đã đạt mức lương 230 triệu đồng/tháng

nhãn hiệu

Các biểu tượng, tên và hình ảnh dùng trong thương mại, có khả năng phân biệt giữa hàng hóa hoặc dịch vụ của cá nhân/tổ chức này với hàng hóa hoặc dịch vụ của cá nhân/tổ chức khác.

nội dung của bạn

Nội dung mà bạn viết, tải lên, gửi, lưu trữ, nhận hoặc chia sẻ với Google thông qua các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như:

 • Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày mà bạn tạo
 • các bài viết trên blog mà bạn tải lên qua Blogger
 • các bài đánh giá bạn gửi qua Google Maps
 • các video bạn lưu trữ trong Drive
 • các email bạn gửi và nhận qua Gmail
 • các bức ảnh bạn chia sẻ với bạn bè qua Photos
 • các hành trình đi lại mà bạn chia sẻ với Google

Quy định của Liên minh Châu Âu về mối quan hệ giữa nền tảng và doanh nghiệp

Quy định 2019/1150 của Liên minh Châu Âu về việc thúc đẩy tính công bằng và minh bạch cho người dùng doanh nghiệp của các dịch vụ trung gian trực tuyến.

Xem thêm: C2H4O2-Wikipedia

quyền sở hữu trí tuệ

Quyền đối với các sản phẩm do trí tuệ của một người sáng tạo nên, chẳng hạn như các phát minh (bằng sáng chế); tác phẩm văn học và nghệ thuật (bản quyền); kiểu dáng (quyền đối với kiểu dáng); cũng như các biểu tượng, tên gọi và hình ảnh sử dụng trong thương mại (nhãn hiệu). Quyền sở hữu trí tuệ có thể thuộc về bạn, một cá nhân khác hoặc một tổ chức.

tổ chức

Một pháp nhân (chẳng hạn như doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận hoặc trường học) và không phải là người dùng cá nhân.

trách nhiệm pháp lý

Tổn thất phát sinh do bất kỳ khiếu nại pháp lý nào, cho dù khiếu nại đó dựa trên hợp đồng, hành vi vi phạm ngoài hợp đồng (kể cả sự sơ suất) hay lý do khác, và bất kể việc những tổn thất đó có thể đã được dự kiến hay tiên liệu một cách hợp lý hay không.

tuyên bố từ chối trách nhiệm

Một lời tuyên bố có tính chất giới hạn trách nhiệm pháp lý của một người nào đó.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button