Kiến thức

ÔN TẬP TUYỂN SINH 10-PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 MỘT ẨN SỐ-BITEXEDU

ÔN TẬP TUYỂN SINH 10- PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 MỘT ẨN SỐ

  • 17/03/2021
  • 69 lượt xem
  • Toanbitexdtgd1

1.CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Phương trình bậc hai một ẩn số là phương trình có dạng: $a{{x}^{2}}+bx+c=0left( ane 0 right)$

Xét $Delta ={{b}^{2}}-4ac$

  • Nếu $Delta <0$ thì phương trình vô nghiệm
  • Nếu $Delta >0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}}=dfrac{-b+sqrt{Delta }}{2a};{{x}_{2}}=dfrac{-b-sqrt{Delta }}{2a}$
  • Nếu $Delta =0$ thì phương trình có nghiệm kép ${{x}_{1}}={{x}_{2}}=dfrac{-b}{2a}$

Chú ý: Nếu $a$ và $c$ trái dấu thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt

2. ĐIỀU KIỆN NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2: $a{{x}^{2}}+bx+c=0left( ane 0 right)$

3. ĐỊNH LÝ VIET

a. Định lý Viet thuận

b. Hệ quả

c. Định lý Viet đảo

d. Nhẩm nghiệm

4. GIẢI QUYẾT MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH BẰNG CÁCH ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2

 

LoaderLoading…

EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [855.84 KB]

 

Chia sẻ

Bạn đang xem: ÔN TẬP TUYỂN SINH 10-PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 MỘT ẨN SỐ-BITEXEDU

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button