Kiến thức

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử tính chất của axetilen

Bạn đang xem: Thí nghiệm 2. Điều chế và thử tính chất của axetilen

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử tính chất của axetilen

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 701
Bạn đánh giá: Chưa

 • Câu 2, trang 9, sgk Ngữ văn 11

 • Bài 4 trang 126 SGK Hình học 11

 • Bài 4 trang 10 SGK Vật lí 11

 • Language – Review 4 Tiếng anh 11 mới


Cách tiến hành:

Điều chế:

 • Cho vài mẩu nhỏ canxi cacbua vào ống nghiệm đã đựng 1ml nước và đậy nhanh bằng nút có ống dẫn khí đầu vuốt nhọn.
 • Đốt khí sinh ra ở đầu ống vuốt nhọn.
Thí nghiệm 2. Điều chế và thử tính chất của axetilen
Điều chế và thử
tính chất của axetilen

Thử tính chất:

 • Dẫn khí qua dung dịch KMnO4 và dung dịch AgNO3 trong NH3. Quan sát hiện tượng quan sát được.


Hiện tượng – giải thích:

 • PTHH điều chế C2H2:

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

 • Hiện tượng khi đốt cháy :
  • Khi đốt cháy khí ở đầu ống dẫn thì ngọn lửa có màu sáng chói, muội than bám vào ống nghiệm và muội than bay ra nhiều hơn so với trường hợp metan và etilen.
  • Đưa nắp chén sứ vào ngọn lửa đang cháy, thì ở nắp chén có vệt đen là muội than sinh ra từ phản ứng đốt cháy;

PTHH:C2H2 + O2 → 2CO2 + H2O

 • Hiện tượng khí sục khí C2H2 qua dung dịch KMnO4:
  • Dẫn etilen vào ống nghiệm chứa KMnO4 thì dung dịch từ màu tím dần nhạt màu và xuất hiện kết tủa đen.

PTHH: CH≡CH + KMnO­4 + H2O → HOOC-COOH + MnO2 + KOH

                                                                                   (đen)

 • Hiện tượng khí sục khí C2H2 qua dung dịch AgNO3/NH3:
  • Dẫn etilen vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3/NHthì kết tủa màu vàng nhạt xuất hiện.

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

                                              (vàng nhạt)

Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button