Kiến thức

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với C u ( O H ) 2

Bạn đang xem: Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với C u ( O H ) 2

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với C u ( O H ) 2

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 270
Bạn đánh giá: Chưa

  • Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11

  • Câu hỏi thảo luận số 1 trang 7, SGK Địa lí 11

  • Bài 2 Trang 8 SGK Lịch sử 11

  • Câu 3, trang 13, sgk Ngữ văn 10


Cách tiến hành:

  • Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO4 2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ.

  • Thêm tiếp 2-3 giọt Glixerol vào ống nghiệm thứ 1.

  • Thêm tiếp 2-3 giọt Etanol vào ống nghiệm thứ 2

  • Quan sát hiện tượng xảy ra ở 2 ống nghiệm.


Hiện tượng- Giải thích

  • Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO4 2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ : Cả 2 ống đều xuất hiện kết tủa xanh lam nhạt (Cu(OH)2
  • PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2(xanh) + Na2SO4

Ống 1: Kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam của muối đồng (II) glixerat

PTHH: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2→ [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Ống 2: không có hiện tượng, Kết tủa không tan.

Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na

Thí nghiệm 3. Phenol tác dụng với nước Brom

Thí nghiệm 4. Phân biệt etanol, phenol,glixerol

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button