Kiến thức

Thông báo miễn giảm học phí

Bạn đang xem: Thông báo miễn giảm học phí

Thông báo miễn giảm học phí

THÔNG BÁO

V/v thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 49/2010/NĐ-CP

          Thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2013, trong thời gian chờ đợi ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 74/2010/NĐ-CP, Hiệu trưởng hướng dẫn (tạm thời) việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2013-2014 đối với toàn thể HSSV hiện đang học tại trường  như sau:

I. Quy định về miễn, giảm học phí

– Việc miễn, giảm học phí cho HSSV được thực hiện tại trường nơi HSSV đang theo học. Nhà nước cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.

– Việc cấp bù học phí căn cứ số lượng người học thực tế thuộc diện được miễn, giảm học phí và mức thu học phí (mức cấp bù học phí cho các trường theo khung học phí của từng nhóm ngành được quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của chính phủ)

– HSSV thuộc diện được miễn, giảm học phí phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định để được nhà trường xét, cho hưởng chế độ miễn, giảm học phí

– Việc xét miễn, giảm học phí cho HSSV được tiến hành theo từng học kỳ. HSSV hoàn tất hồ sơ xét miễn, giảm học phí ở học kỳ nào thì được hưởng miễn, giảm học phí ở học kỳ đó. Không giải quyết truy hưởng miễn, giảm học phí của các học kỳ trước.

II. Các đối tượng được miễn, giảm học phí

            1. Đối tượng được miễn học phí

a) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cụ thể: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; Liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng.

b)     HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

c)     HSSV bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

d)     HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

e) HSSV người dân tộc thiểu số rất ít người , ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội rất khó khăn và đặc biệt khó khăn (nước ta có 16 dân tộc rất ít người có dân số dưới 10.000 người gồm: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu).

f)      Sinh viên học chuyên ngành Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

g) HSSV, học viên các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh

            2. Đối tượng được giảm 50% học phí

HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

            3. Đối tượng được giảm 70% học phí

HSSV các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề. Danh mục các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định”

III. Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí   

      1. HSSV thuộc diện miễn, giảm học phí nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a)     Đơn xin miễn, giảm học phí (mẫu của trường);

b)     Bản sao giấy khai sinh;

c) Giấy chứng nhận do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp (đối tượng mục 1.a); Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối tượng mục 1.b); Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc Hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận (đối tượng mục 1.c); Sổ, giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (đối tượng mục 1.d); Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của Ủy ban dân tộc cấp tỉnh (đối tượng mục 1.e); Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp (đối tượng giảm 50% học phí).

HSSV nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm theo bản chính để đối chiếu.

            2. Một số điểm chú ý:

+ HSSV thuộc đối tượng 1.d phải làm hồ sơ mới theo từng học kỳ; các đối tượng còn lại, hồ sơ làm một lần dùng cho cả khóa.

+ HSSV diện miễn, giảm học phí tạm dừng học tập, khi xin học trở lại phải làm đơn xin tiếp tục hưởng chế độ miễn, giảm học phí (đơn theo mẫu chung và ghi rõ diện tạm dừng, nay xin học trở lại).

IV. Tổ chức thực hiện

1.      Thời gian và địa điểm HSSV nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí

– Học kỳ I: HSSV nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí theo đơn vị lớp về Bộ phận Công tác HSSV từ đầu học kỳ I đến hết tháng 10 hàng năm.

– Học kỳ II: HSSV nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí theo đơn vị lớp về Bộ phận Công tác HSSV từ đầu học kỳ II (tháng 01) đến hết tháng 02 hàng năm.

2. Trách nhiệm của các đơn vị.

– Giáo viên chủ nhiệm: tiếp nhận, kiểm tra, ký xác nhận và lập danh sách từng loại, kèm hồ sơ gốc chuyển về Bộ phận Công tác HSSV trong thời gian sau 5 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ với mỗi học kỳ.

– Bộ phận Công tác HSSV: chịu trách nhiệm việc tập hợp hồ sơ miễn, giảm học phí và trình Hội đồng xét miễn, giảm học phí theo từng học kỳ.

– Phòng Tài chính – Kế toán: chịu trách nhiệm việc thực hiện nhận kinh phí cấp bù học phí từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí nộp học phí theo thời gian quy định của Nhà trường vào 2 tuần đầu của mỗi học kỳ; Nhà trường sẽ thực hiện cấp bù học phí theo quy định.

3. Hiệu lực thi hành

– Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ học kỳ I, năm học 2013-2014 và thay thế cho Thông báo trước đây về chế độ miễn, giảm học phí;

– Thông báo này được phổ biến đến các đơn vị, các lớp HSSV biết để thực hiện

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Minh

<!– –>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button